FAQ voor potentiële leden

 
 


Wanneer mag ik een incassobureau beginnen?
Iedereen mag een incassobureau beginnen. De enige regel die hiervoor geldt is dat men zich in moet schrijven bij de Kamer van Koophandel. Het succes van de onderneming hangt af van het initiatief en ondernemerschap van de oprichter. Wel adviseren we de incassobureaus om lid te worden van de NVI om zich op die manier te onderscheiden in de markt. Daarvoor moet u aan bepaalde eisen voldoen die hier elders op de pagina te lezen zijn. Wel wijzen we er hier al graag op dat uw incassobureau minimaal één jaar actief en praktiserend moet zijn om uberhaupt het NVI-lidmaatschap te kunnen gaan aanvragen.

naar boven


Hoe kan uw incassobureau het keurmerk krijgen van de NVI?
Het lidmaatschap van de NVI is onverbrekelijk verbonden aan het behalen en bezitten van het Incasso Keurmerk. In de statuten is vastgelegd dat ieder lid de uitgangspunten van de NVI naleeft en schriftelijk dient te verklaren zich te conformeren aan de criteria van het Incasso Keurmerk. Het is ook van belang dat uw incassobureau al minstens één jaar actief en praktiserend is. Bent u startend, dan is een lidmaatschap dus nog niet mogelijk voor u. U kunt een informatiepakket over het NVI-lidmaatschap aanvragen bij ons secretariaat. 

naar boven


Om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te kunnen sluiten moet onze incasso-organisatie aangesloten zijn bij een branchevereniging of de aanvrager dient een bepaalde opleiding te hebben genoten. Om lid te kunnen worden van de NVI moeten wij die beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben, hoe nu verder?
Het bestuur van de NVI heeft besloten om de aanvraag voor het lidmaatschap in behandeling te nemen, zodra het Keurmerk Instituut een positief advies afgeeft aan het bestuur kunt u met dit advies bij de verzekeringsmaatschappij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanvragen. U dient de polis binnen twee weken na uitbrenging van het advies de polis te overleggen aan het secretariaat van de NVI.

naar boven


Kan een vestiging in het buitenland die op de Nederlandse markt wil gaan opereren lid worden van de NVI?
Nee, dat is niet mogelijk. Het bedrijf dient te beschikken over een KvK-inschrijving in Nederland. Daarnaast moet het minstens één jaar actief en praktiserend zijn in Nederland.

naar boven


Logo NVI en logo Incasso KeurkmerkZijn er specifieke regels voor het voeren van het logo van de NVI door de leden?
Concreet zijn hierover geen afspraken gemaakt: het lid kan zelf kiezen of ze voor zwart/wit of kleur kiezen. Het is niet-leden niet toegestaan om de logo’s te gebruiken of te refereren aan de door de NVI opgestelde gedragscodes en/of keurmerkcriteria.

naar boven


Verzorgt de NVI zelf ook opleidingen over het incassovak?
Nee, wij verzorgen geen opleidingen. Eén van de meest bekende instituten op dit gebied is de Incasso Academie (www.incassoacademie.nl).

naar boven


Kan de NVI kwantitatieve gegevens verstrekken over o.a. het aantal bedrijven dat zich bezig houdt met incasso’s, waarde van de incasso’s, gemiddelde groei enz. enz.?
De NVI houdt ieder kwartaal een enquête onder haar leden via PwC. Leden leveren de antwoorden van de enquête (die steeds dezelfde vragen bevat) rechtstreeks aan bij PwC, die de gegevens totaliseert en een rapport oplevert. Noch het bestuur noch het bureau draagt dus kennis van de cijfers van de individuele leden. Het gaat er om dat een totaal beeld bestaat waardoor trends en ontwikkelingen gesignaleerd kunnen worden. De PwC rapporten worden uitsluitend aan NVI leden ter beschikking gesteld.

naar boven

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 279
1400 AG  Bussum

Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI