Gedragscode NVI leden - debiteuren

In de herziene Gedragscode NVI Leden 2014 zijn de algemene normen vastgelegd waaraan NVI leden moeten voldoen. Het doel van deze gedragscode is te waarborgen dat de NVI leden hun incassoactiviteiten uitoefenen met inachtneming van de in deze gedragscode omschreven normen.

Download PDF