Nieuws

Dagvaarding wordt oproepingsbericht

31-08-2017

De dagvaarding, de oproep om bij de rechter te verschijnen, bestaat vanaf morgen niet meer bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland bij civiele vorderingszaken met een belang vanaf 25.000 euro. Vanaf 1 september is het bij die 2 rechtbanken in deze zaken namelijk verplicht te procederen. Bij civiele vorderingszaken vanaf 25.000 euro is het verplicht een advocaat in te schakelen. De dagvaarding wordt in deze zaken vervangen door het oproepingsbericht. Hoe dit precies verloopt kunt u via…

Webinar digitaal procederen

08-08-2017

Vanaf 1 september 2017 wordt digitaal procederen in civiele zaken met een belang van meer dan 25.000 euro verplicht bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Begin 2018 wordt het bij alle rechtbanken verplicht om digitaal te procederen in deze zaken. In civiele vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging kan nu al op vrijwillige basis digitaal worden geprocedeerd bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. De Rechtspraak organiseerde op 13 april 2017 in samenwerking met…

'Zorg voor goede incassowetgeving'

19-07-2017

Op weg naar effectieve schuldhulp is een website waar alle beleidsinformatie rondom schuldhulp bijeen is gebracht op initiatief van diverse organisaties in combinatie methet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op verzoek van laatstgenoemde is onlangs een aantal experts gevraagd om vooruit te blikken op de toekomst vanschuldhulpverlening. Met de kabinetsformatie in volle gang is hun visie van belang. Wat adviseren zij het nieuwe kabinet? In het eerste deel komen een aantal wetenschappers…

Keerzijde huidige privacywetgeving

17-07-2017

Onlangs verscheen in De Creditmanager, het verenigingsblad van de VVCM, een interview met bestuurslid Andr Groot en directeur Connie Maathuis. Daarin pleiten zij er ondermeer voor hetroer om te gooien als het bijvoorbeeld gaat om de privacy. Ook wordt een allesomvattende visie van de overheid hierover bepleit.Lees hier het artikel: De keerzijde van de huidige privacywetgeving: het roer moet om!

Wanbetalers op YouTube is verwerpelijk

13-07-2017

De NVI heeft gehoord over het voornemen van een bureau van Straetus Incasso om wanbetalers met een filmpje op YouTube te plaatsen. Dit vinden wij een verwerpelijke methode van incasseren. Wij hechten er aan om te melden dat het najagen van een schuldenaar met een camera uiterst onwenselijk is en in onze ogen niet behoort tot gedegen en fatsoenlijke incasso. Onze leden onthouden zich dan ook van dergelijke handelingen. Het gebezigde argument dat de methode juridisch wel kan, rechtvaardigt niet dat…

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 279
1400 AG  Bussum

Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI