Nieuws

Keerzijde huidige privacywetgeving

17-07-2017

Onlangs verscheen in De Creditmanager, het verenigingsblad van de VVCM, een interview met bestuurslid Andr Groot en directeur Connie Maathuis. Daarin pleiten zij er ondermeer voor hetroer om te gooien als het bijvoorbeeld gaat om de privacy. Ook wordt een allesomvattende visie van de overheid hierover bepleit.Lees hier het artikel: De keerzijde van de huidige privacywetgeving: het roer moet om!

Wanbetalers op YouTube is verwerpelijk

13-07-2017

De NVI heeft gehoord over het voornemen van een bureau van Straetus Incasso om wanbetalers met een filmpje op YouTube te plaatsen. Dit vinden wij een verwerpelijke methode van incasseren. Wij hechten er aan om te melden dat het najagen van een schuldenaar met een camera uiterst onwenselijk is en in onze ogen niet behoort tot gedegen en fatsoenlijke incasso. Onze leden onthouden zich dan ook van dergelijke handelingen. Het gebezigde argument dat de methode juridisch wel kan, rechtvaardigt niet dat…

Alle Europese handelsregisters via één portaal

05-07-2017

Sinds kort kunt u via het Europese eJustice portaal alle Europese handelsregisters doorzoeken. Het portaal heet het Business Registers Interconnection System (BRIS)en ontsluit het nieuwe netwerk van handelsregisters.Het doel van BRIS is om de Europese interne markt te versterken door betere informatievoorziening over bedrijven te verstrekken. De Kamer van Koophandel sloot Nederland als n van de eerste landen aan. Klik hier om meteen naar het portaal te gaan. Bron: KvK

Wet Late Betalingen per 1 juli 2017

03-07-2017

De Wet late betalingen is op 1 juli jl. inwerking getreden. Daarmee komt er een einde aan het zonder consequenties kunnen afdwingen van lange(re) betaaltermijnen door grote bedrijven van hun leveranciers en dienstverleners in het MKB en zelfstandig ondernemers. Met alle nare financiele gevolgen voor hen van dien. Hoe was het wettelijk geregeld tot 1 juli 2017? De reguliere betaaltermijn is op grond van een Europese richtlijn 30 dagen, maar bedrijven konden hier in onderling overleg onder bepaalde…

Eerste certificaten incassomedewerkers uitgereikt

12-06-2017

PERSBERICHT EERSTE CERTIFICATEN INCASSOMEDEWERKERS UITGEREIKT NVI Basis-examen verhoogt professionaliteit incassobranche Bussum, 12 juni 2017 De NVI heeft afgelopen week de eerste certificaten uitgereikt aan de vier incassomedewerkers die het NVI Basis-examen hebben gehaald. De NVI Basis-module is ontwikkeld om het kennisniveau van incassomedewerkers uniform te toetsen en de professionaliteit van de branche te verhogen. Toetsing vakbekwaamheidHet is voor het eerst dat de NVI certificaten uitreikt…

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 279
1400 AG  Bussum

Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI