Examen doen

Examen doen

INFORMATIE OVER GEPLANDE EXAMENS EN COVID-19

Examenadviesburo heeft zo goed als alle locaties inmiddels aangepast aan de RIVM-eisen in verband met Covid-19. Het is derhalve mogelijk om examens te plannen, waarbij wel minder plaatsen per locatie beschikbaar zijn. Houd u daar rekening mee terzake de beschikbare data.


Overige informatie over examens

Om deel te kunnen nemen aan de één van de examens dient de kandidaat een account aan te maken in de examenmanagement omgeving (EMO) van de NVI. Medewerkers van NVI-gecertificeerde bedrijven dienen bovendien eerst een couponcode aan te vragen om tegen gereduceerd tarief de examenkosten af te kunnen rekenen in de online omgeving (zie hierna). Alle overige kandidaten kunnen zich ook langs deze weg aanmelden en betalen het volledig verschuldigde examentarief direct online.

Waar en wanneer kunt u examen doen?

Door de samenwerking met Examenadviesburo is het mogelijk om op elk gewenst moment op één van de 33 toetslocaties in het hele land examen te doen. Na de aanmelding wordt gelijk een bevestiging van deelname ontvangen. Meteen na het afleggen van het examen ziet de kandidaat de voorlopige uitslag op het scherm staan. In het account wordt na (maximaal) 48 uur de definitieve uitslag getoond. Het certificaat wordt binnen een maand nadien aan de kandidaat thuis gestuurd. De NVI heeft hier dus geen enkele bemoeiing in. 

Kosten

De kosten van afwikkeling van de aanvraag en het examen inclusief de syllabus bedragen € 160,- exclusief BTW. Dit bedrag dient tijdens de aanmelding meteen online te worden voldaan. Medewerkers van NVI-gecertificeerde bedrijven kunnen een korting van 50% op het examengeld ontvangen, waardoor de kosten dus € 80,- exclusief BTW bedragen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de medewerker bij het aanmelden in het bezit te zijn van een couponcode. De kosten voor een eventueel herexamen zijn gelijkluidend.

Hoe kunt u couponcodes aankopen?

Alleen leden van de NVI kunnen couponcodes inkopen via het secretariaat van de NVI. Vul onderstaand formulier in, waarna een factuur wordt gestuurd voor het benodigde aantal coupons. Na ontvangst van de betaling zendt het secretariaat de couponcodes toe. Er is geen geldigheidsduur (meer). 

Syllabus en examenreglement

De kandidaat die zich heeft aangemeld ontvangt een oproepmail, waarin een link naar de laatste versie van de desbetreffende beschikbare syllabus staat. Via deze link kan de syllabus worden gedownload. Let op: de syllabus is dus geen bijlage bij de oproepmail. De kandidaat kan de boeking na diens akkoord met de reglementen definitief maken. Bekijk ook NVI-examenreglement (2019

 

Wat als u niet bent geslaagd?

Indien een kandidaat onverhoopt niet is geslaagd kan uiteraard hernieuwd examen worden gedaan. De aanmelding hiervoor geschiedt op dezelfde wijze als bij een regulier (eerste) examen. De tariefstelling is niet hoger of lager. Op het aantal pogingen zit geen maximum. Tot dusverre is er nog geen mondeling examen mogelijk, mocht u onverhoopt na een aantal pogingen niet zijn geslaagd. Dit houdt verband met de hoge kosten die zijn gemoeid met een mondeling examen. Wel wordt de mogelijkheid onderzocht om dit eenmalig aan te bieden indien er meerdere kandidaten en verzoeken daartoe zijn ontvangen. Vraag naar de voorwaarden hiervoor bij het NVI-secretariaat via info@nvio.nl

Inzage-mogelijkheid 

Kandidaten kunnen hun foutief beantwoorde vragen desgewenst komen inzien bij Examenadviesburo in Nieuwegein. Elke vrijdag tussen 14:00 en 16:30 kan men, na aanmelding, het examen komen bekijken. Aanmelding geschiedt door via nvi@examenadviesburo.nl het aanmeldingsformulier op te vragen en deze ingevuld weer terug te sturen.

Couponcodes aanvragen

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI