FAQ voor potentiële leden

 
 


Wanneer mag ik een incassobureau beginnen?
Iedereen mag een incassobureau beginnen. De enige verplichting die u heeft is zich laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Het succes van de onderneming hangt af van het initiatief en ondernemerschap van de oprichter. Natuurlijk adviseren we de incassobureaus om lid te worden van de NVI om zich op die manier te onderscheiden in de markt. Daarvoor moet u aan bepaalde eisen voldoen die hier elders op de pagina te lezen zijn. We wijzen er graag op dat uw incassobureau minimaal één jaar actief en praktiserend moet zijn om het NVI-lidmaatschap te kunnen gaan aanvragen.

naar boven


Hoe kan een incassobureau het keurmerk krijgen van de NVI?
Het lidmaatschap van de NVI is onlosmakelijk verbonden met het behalen en bezitten van het Incasso Keurmerk. In de statuten is vastgelegd dat ieder lid de uitgangspunten van de NVI naleeft en schriftelijk dient te verklaren zich te conformeren aan de criteria van het Incasso Keurmerk. Om het aspirant lidmaatschap aan te kunnen vragen moet het incassobureau al minstens één jaar actief en praktiserend zijn. Bent u startend, dan is een lidmaatschap dus nog niet mogelijk. U kunt een informatiepakket over het NVI-lidmaatschap aanvragen bij ons secretariaat. 

naar boven


Om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te kunnen sluiten moet onze incasso-organisatie aangesloten zijn bij een branchevereniging of de aanvrager dient een bepaalde opleiding te hebben genoten. Om lid te kunnen worden van de NVI moeten wij die beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben, hoe nu verder?
Zodra het Keurmerkinstituut een positief advies afgeeft aan het NVI-bestuur kunt u met dit advies bij een verzekeringsmaatschappij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanvragen. De polis moet binnen twee weken na uitbrengen van het advies aan het NVI-secretariaat worden gestuurd.

naar boven


Kan een vestiging in het buitenland die op de Nederlandse markt wil gaan opereren lid worden van de NVI?
Nee, het bedrijf dient te beschikken over een KvK-inschrijving in Nederland. Daarnaast moet het minstens één jaar actief en praktiserend zijn in Nederland.

naar boven


Logo NVI en logo Incasso KeurmerkZijn er specifieke regels voor het voeren van het logo van de NVI door de leden?
Alleen leden van de NVI mogen de logo's van de NVI en het Incasso Keurmerk gebruiken. In de uitvoering ervan mogen de leden zelf kiezen of ze voor zwart/wit of kleur kiezen. Het is niet-leden niet toegestaan om de logo’s te gebruiken of te refereren aan de door de NVI opgestelde Gedragscode en/of het Incasso Keurmerk en daarmee te doen alsof men lid is.

naar boven


Verzorgt de NVI zelf ook opleidingen over het incasso-vak?
Nee, NVI verzorgt zelf geen opleidingen en verwijst naar aanbieders in de markt hiervoor. 

naar boven


Kan de NVI cijfers verstrekken over o.a. het aantal incassobedrijven, waarde incasso’s, gemiddelde groei etc.?
De NVI houdt ieder kwartaal een enquête onder haar leden. Leden leveren de antwoorden van de enquête (die steeds dezelfde vragen bevat) rechtstreeks aan bij een externe accountantsorganisatie, die de gegevens totaliseert en een rapport oplevert. Het bestuur noch het bureau draagt kennis van de cijfers van de individuele leden. Het gaat erom dat een totaal beeld ontstaat waardoor trends en ontwikkelingen gesignaleerd kunnen worden. De rapporten worden uitsluitend aan NVI-leden ter beschikking gesteld.

naar boven

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI