Wet kwaliteit incassodienstverlening

Wet kwaliteit incassodienstverlening

'Er komt een incassoregister.'


Met die woorden in het regeerakkoord van Kabinet Rutte III maakte de incassobranche in 2017 voor het eerst kennis met de gedachte dat regulering van de branche aanstaande was. Iets waar de NVI altijd voor heeft gepleit omdat zelfregulering z'n beperkingen kent.


Invoeringsdatum lijkt 1 juli 2023 te kunnen worden

Vele rondetafelgesprekken en de nodige jaren verder, werd op 16 februari 2021 de concept-Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) ingediend door intussen oud-Minister Sander Dekker. Werd lange tijd gedacht dat invoering per 1 januari 2023 mogelijk zou zijn is die gedachte intussen losgelaten. Invoering per 1 juli 2023 lijkt realistischer, maar is nog steeds niet zeker.

Behandeling in de Tweede en Eerste Kamer

De plenaire behandeling van de Wki stond in april 2022 op de agenda en werd het wetsvoorstel door de Minister voor Rechtsbescherming Frank Weerwind verdedigd. Het was teleurstellend om te ervaren dat slechts 4 kamerleden bij het debat over dit belangrijke onderwerp aanwezig waren. Op 12 april 2022 is het voorstel aangenomen door de Tweede Kamer met de navolgende stemming:

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, Groep Van Haga en FVD.
BIJ1 en Lid Gündoğan waren niet aanwezig bij de stemmingen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.
De definitieve wetstekst treft u hier aan.

Position paper NVI

De NVI heeft in een eerder stadium een position paper opgesteld over de Wki, waarin de bezwaren tegen het wetsvoorstel zijn opgetekend. Een geactualiseerde versie hiervan kunt u hier inzien.

Nota naar aanleiding van het Verslag

Op 19 november 2021 stuurde demissionair minister Sander Dekker de Nota naar aanleiding van het verslag naar de Tweede Kamer. De NVI heeft daarop bijgaande reactie gegeven.

Eindrapport SEO marktonderzoek incassobranche

Op 18 maart 2022 werd het eindrapport van onderzoeksbureau SEO naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij marktonderzoek heeft gedaan naar de incassobranche. Op 1 april stuurde de NVI een persbericht uit waarin zij afstand neemt van dit onderzoek dat volgens de NVI onvolledig is en niet gedegen.


Internetconsultatie Algemene Maatregel van Bestuur

Thans is het wachten hoe wordt gereageerd op de ruim 25 reacties die in juni 2022 zijn ingediend op de internetconsultatie over het Besluit kwaliteit incassodienstverlening. Dit betreft de inhoud van de Algemene maatregel van bestuur waarin de kwaliteitseisen nader zijn uitgewerkt die in de Wki staan verwoord.  
 

Heeft u vragen over de Wki of wilt u hierover met de NVI hierover? Mail dan naar info@nvio.nl


NVI Secretariaat


Vestigingsadres:
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden

E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI