Wet kwaliteit incassodienstverlening

Wet kwaliteit incassodienstverlening

'Er komt een incassoregister.'


Met die woorden in het regeerakkoord van Kabinet Rutte III maakte de incassobranche in 2017 voor het eerst kennis met de gedachte dat regulering van de branche aanstaande was. Iets waar de NVI altijd voor heeft gepleit omdat zelfregulering z'n beperkingen kent.


Invoeringsdatum

Vele rondetafelgesprekken en de nodige jaren verder, werd op 16 februari 2021 de concept-Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) ingediend door intussen oud-Minister Sander Dekker. Werd lange tijd gedacht dat invoering per 2022 mogelijk zou zijn, is die gedachte door de NVI intussen losgelaten. Invoering per 1 januari 2023 lijkt realistischer. 

Behandeling in de Tweede Kamer

Vooralsnog staat de plenaire behandeling van de Wki op de agenda van woensdag 6 april a.s. van 15.30 uur t/m 18.15 uur. Dan zal de nieuwe Minister voor Rechtsbescherming Frank Weerwind het wetsvoorstel verdedigen. U kunt het debat hier volgen.

Position paper NVI

De NVI heeft in een eerder stadium een position paper opgesteld over de Wki, waarin de bezwaren tegen het wetsvoorstel zijn opgetekend. Een geactualiseerde versie hiervan kunt u hier inzien.

Nota naar aanleiding van het Verslag

Op 19 november 2021 stuurde demissionair minister Sander Dekker de Nota naar aanleiding van het verslag naar de Tweede Kamer. De NVI heeft daarop bijgaande reactie gegeven. 

 

Eindrapport SEO marktonderzoek incassobranche

Op 18 maart 2022 werd het eindrapport van onderzoeksbureau SEO naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij marktonderzoek heeft gedaan naar de incassobranche. Op 1 april stuurde de NVI een persbericht uit waarin zij afstand neemt van dit onderzoek dat volgens de NVI onvolledig is en niet gedegen.

 

Heeft u vragen over de Wki of wilt u met de NVI hierover contact? Mail dan naar info@nvio.nl


NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort

Vestigingsadres:
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden

E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI