Maatregelen Coronavirus

Maatregelen Coronavirus


Het COVID-19 virus heeft grote impact op het maatschappelijk leven in binnen- en buitenland. Niet alleen rondom de gezondheid van mensen, ook de economische gevolgen zijn groot. Consumenten worden getroffen door baanverlies, bedrijven en ZZP-ers verliezen opdrachten, omzet, klanten en voor allen zijn de financiële gevolgen enorm.
Hieronder vindt u de nodige informatie die waar nodig steeds zal worden bijgewerkt, want ook de NVI volgt het nieuws en de richtlijnen van het RIVM nauwlettend.

Algemeen geldt: 'Laat van u horen en neem contact op met het incassobureau dat u heeft benaderd.'

De NVI-leden zullen hun werkzaamheden zoveel mogelijk blijven uitvoeren. Door de coronacrisis zullen vorderingen niet ineens verdwijnen. De incassobureaus innen de vorderingen vaak voor schuldeisers waarmee u zaken heeft gedaan, geld heeft geleend of iets anders heeft afgesproken waarvoor u nog moet betalen.
Daarom kunnen onze leden niet zelf besluiten om te stoppen met innen. Wel kunnen zij maatwerk leveren en zoveel mogelijk rekening houden met uw financiële situatie. Daarvoor is het wel nodig dat er wordt gecommuniceerd, nu meer dan ooit.

Als u dus een bericht ontvangt van een NVI-incassobureau, reageer dan en neem contact met hen op.

Dat was altijd al zo, maar juist nu is het belangrijk om te communiceren. We onderstrepen nog maar eens dat als u niet(s) laat weten, het incassobureau ook geen rekening kan houden met uw omstandigheden. Omdat ook zij niet over een glazen bol beschikken.

Concreet betekent dit het volgende:
- Kunt u door gewijzigde financiële omstandigheden niet ineens betalen? Vraag dan of een betalingsregeling mogelijk is.
- Heeft u een betalingsregeling maar lukt het niet om die op de afgesproken manier na te komen, vraag dan om uitstel of een aangepaste regeling.
- Bent u het niet eens met de vordering, mailt u dan uw bezwaren of schrijf deze in een brief aan het incassobureau.
- Kunt u wel betalen, doe dat dan zo snel mogelijk - daardoor kan uw schuldeiser ook zijn rekeningen weer betalen.


Bent u consument?

Mogelijk wordt u geconfronteerd met minder inkomen vanwege bijvoorbeeld problemen bij uw werkgever of ontslag. Hoewel er financiële regelingen zijn, kunnen bij teruglopende inkomsten toch problemen ontstaan. Neemt u hierover contact op met het incassobureau en probeer samen tot een oplossing te komen.

Kunt u al langer niet rondkomen van uw geld, dan kan corona mogelijk voor extra moeilijkheden gaan zorgen. Neem dan contact op met de gemeente waarin u woont en vraag om hulp.


Campagne overheid voor consumenten

De overheid heeft in de campagne 'Kom jij eruit' allerlei ervaringsverhalen verzameld. Lees ze en kom - net als deze ambassadeurs - in actie!Bent u ondernemer?

Ook in 2021 laat de overheid verschillende regelingen doorlopen die beschikbaar zijn gesteld voor ondernemers, zoals:
- Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW),
- Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
- Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
-
 Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK).


Moet u de Belastingdienst nog betalen en lukt dat niet, kijk dan op deze website welke mogelijkheden u heeft, bijvoorbeeld om uitstel te krijgen (loopt nog tot 1 april 2021). 

Bent u ZZP'er dan is het niet mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen. Wel kunt u zich melden bij uw woongemeente voor een lening of inkomensaanvulling krachtens de Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) aanvragen. Er is een afwikkelingstijd mee gemoeid, dus vraag het tijdig aan. Of u in aanmerking komt voor een regeling via de BBZ kunt u snel achterhalen via een scan bij '155 Help een bedrijf'.

Bij de Kamer van Koophandel heeft men een speciale pagina gemaakt met veelgestelde ondernemersvragen over corona.
Meer over corona en ondernemen vind je bij het KVK Coronaloket

Wilt u schuldhulpverlening aanvragen dan kunt u via de website van de NVVK informatie achterhalen over bedrijven die u hiermee kunnen helpen. In principe moet u zich bij de gemeente melden voor (schuld)hulp, omdat de gemeente verplicht is dit aan te bieden aan zelfstandigen.

Campagne overheid voor ondernemers

De overheid heeft ook voor ondernemers gezocht naar ambassadeurs in de campagne 'Kom jij eruit' - laat u overtuigen door hun verhalen om hulp te zoeken!

MAAK GEBRUIK VAN DE REGELINGEN
WACHT NIET AF TOT DE PROBLEMEN ECHT TE GROOT ZIJN GEWORDEN
KOM IN ACTIE


Secretariaat NVI

Het secretariaat van de NVI is bereikbaar op werkdagen onder het nummer 0348-748380. Indien de situatie rondom corona en richtlijnen veranderen zullen wij onze dienstverlening hierop aanpassen en daar zo snel mogelijk over communiceren.

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort

Vestigingsadres:
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden

E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI