Derde termijn voorzitter Franssen

27-11-2019

In de Algemene Ledenvergadering van de NVI op 21 november jl. bij Van der Valk Hotel Almere is Jan Franssen voor een derde termijn herbenoemd tot voorzitter van de NVI.

Jan heeft de NVI vanaf 2014 voorgezeten en vertegenwoordigde de vereniging in de afgelopen jaren al met voortvarendheid. Juist nu een periode is aangebroken waarin de wetgever uitvoering geeft aan totstandkoming van het in het regeerakkoord aangekondigde incassoregister is het voor (de leden van) de NVI van belang om deze ervaren voorzitter in haar midden te houden. 

We zijn dan ook verheugd met de herbenoeming en wensen Jan een succesvolle derde termijn!

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI