Herstel balans schuldeiser - schuldenaar (UPDATE)

30-03-2021

UPDATE - Onder invloed van de maatschappelijke aandacht voor schulden en armoede wordt de rechtspositie van de schuldeiser/leverancier gemarginaliseerd. Waar de wet eerder de leverancier beschermde om zijn recht op betaling te borgen, wordt dat nu stelselmatig uitgehold door nieuwe wet- en regelgeving. Recente voorbeelden zijn de nieuwe beslagvrije voet, het aangepaste beslag- en executierecht, ambtshalve toetsing van vorderingen door de rechtspraak in het kader van consumentenbescherming, onrealistische schuldsaneringsvoorstellen en het publieke verzoek van de staatssecretaris van Financiën aan private partijen om hun vorderingen op slachtoffers van de toeslagen-affaire kwijt te schelden.

Balans brengen in de belangenafweging

Het wordt tijd dat de balans hersteld wordt en de belangen van de schuldeiser/leverancier meegewogen worden in het beleid, de regelgeving en de discussie over schulden. We vragen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en hun (demissionaire) bewindslieden om hierin een actieve rol te kiezen om de erosie van de positie van de schuldeiser te stoppen, in het belang van de continuïteit en betrouwbaarheid van het economisch verkeer. Rondom de Tweede Kamerverkiezingen werden door de vier organisaties hieronder genoemd, twee webinars georganiseerd om aandacht te vragen voor deze problematiek.

Webinar 10 maart Herstel de balans tussen schuldeiser en schuldenaar

Het eerste webinar concentreerde zich op het herstellen van de balans tussen de schuldeiser en de schuldenaar. Beiden verdienen bescherming. Mathijs Bouman, econoom en journalist voor o.a. het FD en Nieuwsuur, heeft zijn visie over de economische consequenties van de onbalans gedeeld en aansluitend gaven vertegenwoordigers van de initiatiefnemers over dit onderwerp hun ideeën. Kijk hier het webinar terug:

 


Webinar 24 maart Stop de preferentie van de overheid bij invordering

Het tweede webinar, een week na de verkiezingen, stond de voorkeurspositie van de overheid ter discussie. Private schuldeisers worden hierdoor ernstig benadeeld, waardoor ze zelf in betalingsproblemen (dreigen te) komen en de hele waardeketen wordt aangetast. Mathijs Bouman, econoom en journalist, gaf een terugblik op de verkiezingen en nam met het panel deel aan de discussie over de preferente positie die de overheid inneemt. Maar er werd breder gediscussieerd. Kijk hier het webinar in zijn geheel terug:

 

 

Meer informatie kunt u vinden op www.positieschuldeiser.nl.

Positie schuldeiser is een initiatief van KBvG, NVI, VCMB en VVCM

 

 

kbvg-logo     NVI                

 

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI