Invoeringsdatum Wki 1 juli 2023

17-03-2023

Het verlossende inzicht is daar: de Wki wordt per 1 juli aanstaande ingevoerd. Dat bericht blijft voorlopig nog wel met de nodige onduidelijkheid omgeven, omdat bijvoorbeeld de gewenste inkijk in de gewijzigde Bki nog niet aan de orde is. De Bki staat voor Besluit kwaliteit incassodienstverlening en is de Algemene maatregel van bestuur waarin de nodige eisen staan verwoord. Vorig jaar is de eerste versie hiervan zichtbaar geworden in de internetconsultatie. Hoe de nieuwe versie luidt moet vooralsnog worden afgewacht, omdat de Raad van State nu eerst advies zal moeten geven. Hoe snel dit zal plaatsvinden is niet bekend, maar ingeschat wordt dat niet de volledige twaalf weken zullen worden benut.

Nieuwe bijeenkomst

Wel is afgesproken met het ministerie van J&V dat in gezamenlijkheid een nieuwe bijeenkomst wordt georganiseerd, gelijk vorig jaar in Papendal is gehouden. Naar verwachting zal de bijeenkomst in mei plaatsvinden. Als u zich hiervoor alvast wilt aanmelden, dan kan dat via info@nvio.nl. U blijft op die manier geinformeerd over een en ander. Overige informatie, maar ook info over de bijeenkomst, treft u de komende tijd ook op onze website aan.

NVI Secretariaat


Vestigingsadres:
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden

E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI