Kamerbrief over voortgang brede schuldenaanpak

16-06-2020

Staatssecretaris Tamara van Ark heeft de Tweede Kamer per brief van 15 juni geinformeerd over de stand van zaken van de Brede Schuldenaanpak. De brief is verstuurd vanwege het aanstaande Algemeen Overleg dat donderdag 18 juni as zal plaatsvinden. De brief geeft een overzicht van wat het kabinet en de betrokken partijen in de afgelopen periode hebben gerealiseerd en aan welke maatregelen nog wordt gewerkt. De Brede Schuldenaanpak behelst drie actielijnen:
1. problematische schulden voorkomen door preventie en vroegsignalering
2. ontzorgen en ondersteunen
3. zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso.

Van Ark roept mensen op om bij beginnende schulden niet af te wachten, maar in actie te komen. Om juist nu geldzorgen te helpen voorkomen en bespreekbaar te maken, wil zij een vervolg geven aan een publiekscampagne over schulden"

"Schulden kunnen snel oplopen als je geen actie onderneemt. Trek tijdig aan de bel, voorkom dat de problemen je boven het hoofd groeien en een oplossing uit het zicht raakt. Bel met de bank als je de hypotheek tijdelijk niet kunt betalen. Of neem contact op met de schuldhulpverlening in je gemeente voor advies en ondersteuning. Loop er in ieder geval niet in je eentje mee door. Aan schuldeisers vraag ik om coulant om te gaan met het innen van schulden als de situatie daar om vraagt. Ga het gesprek aan en probeer samen tot afspraken te komen."

Over het Wetsvoorstel kwaliteit incassodienstverlening (Wki) die voor de incassobranche van groot belang is, staat helaas alleen genoteerd dat het verwerken van de reacties in volle gang is. In de eerste week van de intelligente lockdown is de internetconsultatie gesloten maar sedertdien is er nog steeds niet inzichtelijk gemaakt welke reacties er binnen zijn gekomen en van wie. 

Via deze link kunt u de brief in het geheel lezen.

 

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI