Overzicht proceskosten 2018

23-01-2018

In één overzicht kunnen zien welke proceskosten in civiele zaken per 1 januari 2018 gelden? Dat kan via onderstaande link, waarin meer dan 150 verschillende tarieven staan opgenomen. Het overzicht bevat een overzicht van al hetgeen onder proceskosten kan worden opgenomen, te weten griffierechten, deurwaarderskosten conform BTAG, gemachtigden salaris (sector kanton), liquidatietarief (rechtbanken en gerechtshoven), het nasalaris en de nakosten. Daarnaast zijn de wettelijke rente en incassokosten verwerkt. Lees hier verder.

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 279
1400 AG  Bussum

Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI