Nieuws

Aanmeldingen AFM-vergunning bekend

08-05-2017

Zoals bekend kondigde de AFM half februari aan dat voor 7 april 2017 tot de aanvraag van een AFM-vergunning zou moeten worden overgegaan door die incasso-organisaties die incassowerkzaamheden verrichten zoals genoemd in de leidraad Consumenten en incassotrajecten. Inmiddels heeft de AFM van een aantal incassobureaus en gerechtsdeurwaarderskantoren (een voornemen tot) een vergunningaanvraag ontvangen, die in behandeling is genomen. Dit betekent dat deze ondernemingen de vergunningplichtige activiteiten…

Wijziging teruggaaf btw bij oninbare vorderingen

12-04-2017

Wijziging teruggaaf btw bij oninbare vorderingen Vanaf 1 januari 2017 gelden er andere regels wanneer een vordering als oninbaar moet worden gezien. Ook de manier waarop de betaalde btw kan worden teruggevraagd is gewijzigd. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering.De leverancier kan zijn op aangifte betaalde btw terugvragen zodra het zeker is dat zijn vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. Nieuw is dat de vordering…

Incassobureaus hebben AFM-vergunning nodig

25-02-2017

Incassobureaus die krediet aanbieden of bemiddelen in krediet moeten vr 7 april 2017 een vergunning aanvragen.Tijdens een informatiesessie die door de Autoriteit Financile Markten (AFM) werd gehouden in Breukelen voor incasso-organisaties werd deze dat bekend gemaakt. Ook werd in die sessie beschreven hoe naar de mening van de AFM de behandeling van betaalachterstanden van consumenten moet worden aangepakt.Als een incassobureau niet alleen helpt bij het incasseren van vorderingen, maar ook nieuwe…

Persbericht Connie Maathuis nieuwe directeur NVI

02-12-2016

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) heeft na het vertrek van Jeanine van Noordenne per 1 januari 2017 een nieuwe bureaudirecteur in de persoon van Connie Maathuis. De NVI behartigt de belangen van de incassobranche en heeft 28 leden die samen jaarlijks meer dan 4.000.000 vorderingen behandelen, dit is ongeveer 70% van de markt. De incassobureaus proberen deze vorderingen in het minnelijke proces op te lossen. Door deze aanpak is het in minder dan 10% van de gevallen…

Persbericht AFM bij leidraad

15-11-2016

Persbericht AFM

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI