Nieuws

NVVK Schuldenknooppunt

31-10-2019

Op dit moment wordt er tussen schuldhulpverleners en schuldeisers op veel verschillende manieren gecommuniceerd: brief, e-mail, portals, etc. Vanuit zowel schuldhulpverleners als schuldeisers is er behoefte aan een gestandaardiseerde, veilige en digitale manier van communiceren. Daarom is de NVVK met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in het najaar van 2017 gestart met het project Digitale communicatie in het schuldregelingstraject. Doel van dit project is het…

Griffierechten blijven gemoederen bezig houden

25-10-2019

De griffierechten bijven de gemoederen bezig houden. Zo heeft brancheorganisatie MKB Nederland zich ook in de strijd gemeld om lagere griffierechten af te dwingen. Vooral voor kleinere ondernemers is de gang naar de rechter niet alleen tijdrovend maar ook vaak te duur. Dat is uit onderzoek gebleken. Minister Dekker van Rechtsbescherming wil bezien of de rechtspraak toegankelijker kan worden gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf. Het WODC onderzocht dat ook voor kleine bedrijven het risico op een…

FENCA Congres 2019

30-09-2019

Dit jaar vond het FENCA European Collection Congress plaats in Lissabon, Portugal van 25 tot en met 27 oktober. NVI is al jaren lid van FENCA (Federation of European National Collection Associations) en namens de organisatie namen dit jaar bestuurslid Dirk Klok (Intrum) en NVI-directeur Connie Maathuis deel.Programma Het 3-daagse congres had als thema 'Promotion Professional Collection in Europe and Beyond' en startte op woensdag met een ledenvergadering met aansluitend een treffen met geassocieerde…

Congres 'Kom uit je schuld'

11-09-2019

Koningin Maxima woonde op maandag 9 september het congres Kom uit je schuld bij in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht. Centraal stond de vraag hoe de taboes die spelen rondom schulden doorbroken kunnen worden. In mei van dit jaar startte staatssecretaris Tamara van Ark de campagne Kom uit je schuld om mensen met financile problemen aan te moedigen over hun schuld te praten en eerder hulp te zoeken. Het congres werd gehouden in het kader van deze campagne. Gemiddeld lopen mensen…

Wetboek Rv wijzigt in oktober

10-09-2019

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wijzigt per 1 oktober 2019. De wet maakt een einde aan het digitaal indienen van handelsvorderingsprocedures bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Daarnaast wordt een aantal procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering ingevoerd. Dit laatste betekent onder andere dat alle civielrechtelijke procesreglementen moeten worden aangepast. Korte invoeringstermijn Vanwege de korte invoeringstermijn worden rondom 1 oktober alleen de procesreglementen…

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI