Nieuws

Rondetafelgesprek: de overheid als schuldeiser

03-10-2018

Op 1 oktober jl. vond in de Tweede Kamer een rondetafelbijeenkomst plaats met 6 rijksuitvoeringsorganisaties over de rol van de overheid als schuldeiser, te weten CAK, CJIB, DUO, UWV, Belastingdienst en SVB. Al vaak is vastgesteld dat de overheideen grote rol heeft in het veroorzaken en verergeren van schulden. Bijvoorbeeld door het verrekenen van achterstanden met lopende toeslagen door de Belastingdienst en de onmogelijkheid om bepaalde vorderingen (boetes, fraude) mee te nemen in een minnelijk…

Bijeenkomst buitengerechtelijke incassomarkt

25-09-2018

Op 24 september jl was op initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid met stakeholders in de private buitengerechtelijke incassomarkt een bijeenkomst over diverse themas in de markt. Zoals bekend wordt over het functioneren van die markt al langer gesproken, hetgeen mede aanleiding is geweest voor opname ervan in het regeerakkoord: Bij incasso worden misstanden effectiever bestreden. De maximale incassokosten die in rekening mogen worden gebracht, worden gehandhaafd en er wordt bezien…

De Regelrechter start (pilot)

14-09-2018

Vanaf september 2018 is het voor bedrijven en burgers mogelijk om in het kader van een pilot een civiel geschil aan de Rotterdamse regelrechter voor te leggen. De Rotterdamse regelrechter is een initiatief van de rechtbank Rotterdam, locaties Rotterdam en Dordrecht. De regelrechter onderzoekt samen met partijen in een goed gesprek of ze er onderling uit komen. Lukt dat niet? Dan hakt de regelrechter alsnog de knoop door. Het blijft dus wel een rechtszaak. Het is niet verplicht om aan de pilot…

Aegon neemt actie tegen schulden

13-09-2018

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur Wetenschap nam vandaag het Actieplan Financile Zelfredzaamheid in ontvangst uit handen van Ingrid de Graaf, directielid van Aegon Nederland en Topvrouw van het Jaar. We maken ons als Nederlanders vaak grote zorgen over epidemien en andere rampen, en staan maar weinig stil bij het dagelijks leed van mensen in schulden en mensen die financieel niet op eigen benen kunnen staan. Dat treft mannen, maar vooral vrouwen. Met dit Actieplan kunnen we…

Ultimoo neemt Graydon Incasso over

06-09-2018

Ultimoo Group maakte op 4 september jl bekend dat zij per 1 juli 2018 Graydon Incasso heeft overgenomen. Daarmee neemt zij alle Nederlandse incasso-activiteiten over van Graydon Holding. Graydon heeft voor haar strategische koers de keuze gemaakt om zich vooral te richten op het verstrekken van relevante- en innovatieve bedrijfsinformatie. Daarom heeft het bedrijf besloten om haar Nederlandse incasso-activiteiten bij Ultimoo onder te brengen. Voor Ultimoo Group past de overname uitstekend in haar…

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 22142
1302 CC  Almere

Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI