Nieuws

Internetconsultatie AMvB Wki

17-05-2022

Op 10 mei jl. werd de internetconsultatie over het Besluit kwaliteit incassodienstverlening openbaar gemaakt. In deze AMvB worden nadere regels gesteld zoals in de Wet kwaliteit incassodienstverlening aangekondigd. Iedereen kan nog tot en met 21 juni 2022 reageren op deze consultatie. De gegevens treft u via deze link aan.De NVI heeft zelf uiteraard ook gereageerd, u treft de inhoud ervan hier aan.

Informatiebijeenkomst Wki 12 mei a.s.

22-04-2022

'Invoering van de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki), wat betekent dat?' Het wetsvoorstel Wki dat de incassobranche zal gaan reguleren is op 12 april jl. door de Tweede Kamer aangenomen en zal op 10 mei a.s. door de Eerste Kamer als hamerstuk worden afgedaan. In verband hiermee organiseren het ministerie van JV en de NVI een informatiebijeenkomst voor alle belangstellenden uit de incassobranche (dus niet alleen voor NVI-leden). Plaats en doel bijeenkomst De bijeenkomst vindt plaats bij…

Secretariaat NVI en feestdagen

15-04-2022

Het secretariaat van de NVI heeft aangepaste openingstijden rond de aanstaande feestdagen. Wilt u hier svp rekening mee houden?We zijn gesloten op: - Goede Vrijdag na 13.00 uur (15 april)- Tweede Paasdag (18 april)- Koningsdag (27 april)- Hemelvaartsdag en de vrijdag nadien (26 en 27 mei)- Tweede Pinksterdag (6 juni) We wensen u goede feestdagen!

NVI: onvolledig marktonderzoek naar incassobranche

01-04-2022

PERSBERICHT | Amersfoort, 1 april 2022 - De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) neemt afstand van het Rapport Marktonderzoek Incassobranche dat eerder deze maand door SEO werd uitgebracht. Het onderzoek was gelast door het Ministerie van Justitie Veiligheid met het oog op de aanstaande Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki). Volgende week wordt het wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld. De NVI maakt al langer bezwaar tegen de inhoud van de Wki en vindt…

Plenaire behandeling Wki

30-03-2022

Op woensdag 6 april a.s. vond de plenaire behandeling van de Wki plaats, waarin de concept-Wet kwaliteit incassodienstverlening door de Tweede Kamer werd behandeld. Het mag teleurstellend worden genoemd dat slechts vier leden van de Tweede Kamer aanwezig waren. Ook mag worden gesteld dat zij het minister Franc Weerwind niet lastig hebben gemaakt, omdat er weinig kritisch inhoudelijke vragen zijn gesteld. Enkele onderwerpen die te berde zijn gebracht zagen niet eens toe op het wetsvoorstel. Er zijn…

NVI Secretariaat


Vestigingsadres:
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden

E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI