Nieuws

De Regelrechter start (pilot)

14-09-2018

Vanaf september 2018 is het voor bedrijven en burgers mogelijk om in het kader van een pilot een civiel geschil aan de Rotterdamse regelrechter voor te leggen. De Rotterdamse regelrechter is een initiatief van de rechtbank Rotterdam, locaties Rotterdam en Dordrecht. De regelrechter onderzoekt samen met partijen in een goed gesprek of ze er onderling uit komen. Lukt dat niet? Dan hakt de regelrechter alsnog de knoop door. Het blijft dus wel een rechtszaak. Het is niet verplicht om aan de pilot…

Aegon neemt actie tegen schulden

13-09-2018

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur Wetenschap nam vandaag het Actieplan Financile Zelfredzaamheid in ontvangst uit handen van Ingrid de Graaf, directielid van Aegon Nederland en Topvrouw van het Jaar. We maken ons als Nederlanders vaak grote zorgen over epidemien en andere rampen, en staan maar weinig stil bij het dagelijks leed van mensen in schulden en mensen die financieel niet op eigen benen kunnen staan. Dat treft mannen, maar vooral vrouwen. Met dit Actieplan kunnen we…

Ultimoo neemt Graydon Incasso over

06-09-2018

Ultimoo Group maakte op 4 september jl bekend dat zij per 1 juli 2018 Graydon Incasso heeft overgenomen. Daarmee neemt zij alle Nederlandse incasso-activiteiten over van Graydon Holding. Graydon heeft voor haar strategische koers de keuze gemaakt om zich vooral te richten op het verstrekken van relevante- en innovatieve bedrijfsinformatie. Daarom heeft het bedrijf besloten om haar Nederlandse incasso-activiteiten bij Ultimoo onder te brengen. Voor Ultimoo Group past de overname uitstekend in haar…

Wetswijzigingen per 1 juli 2018

22-06-2018

Twee keer per jaar worden er wijzigingen in allerlei wetten doorgevoerd. Wilt u weten wat er voor u als mkb-ondernemer per 1 juli a.s. allemaal wijzigt? De Kamer van Koophandel heeft een aantal belangrijke wetswijzigingen op een rij gezet. 1. Basiscontract werkgevers en arbodienstverleners Heeft u personeel? Een belangrijk onderwerp in de nieuwe Arbowet is het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten…

Reactie NVI AO brede schuldenaanpak

14-06-2018

Op 14 juni jl vond in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats over de brief die Staatssecretaris Van Ark onlangs stuurde en waarin zij haar plannen rondom de aanpak van schulden ontvouwde. In reactie daarop en ter voorbereiding op het overleg stuurde de NVI nog een reactie naar de vaste kamercommissie. Zorgen Kort samengevat komt het er op neer dat de NVI haar zorgen heeft geuit over een drietal zaken:1. het idee om incassokosten te verlagen;2. het verzoek om een verbod op verkoop van schulden…

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 279
1400 AG Bussum
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI