Nieuws

Intrekking Incasso Keurmerk IncassoPartners

06-01-2022

Vandaag heeft het bestuur besloten tot de onmiddellijke beindiging van en ontzetting uit het lidmaatschap van IncassoPartners, voorheen te Leiden thans te Rotterdam gevestigd. Ook wordthet recht op het voeren van het geldende Incasso Keurmerk met onmiddellijke ingang ingetrokken. Van het besluit wordt op deze wijze kennis gegeven ter uitvoering van het Keurmerkreglement van de NVI. Mochten er vragen zijn over de afwikkeling van dossiers voor u als opdrachtgever en/of schuldenaar, dan kunt u ons…

Nieuw telefoonnummer NVI

03-01-2022

De NVI heeft vanaf 3 januari 2022 een nieuw telefoonnummer:0348 74 83 80. Ons secretariaat is thans gevestigd in Woerden, maar het postbusadres blijft in Amersfoort.

Waarborgfonds gelanceerd

10-12-2021

Om gemeenten te helpen bij het verstrekken van saneringskredieten werkt de NVVK al ruim een jaar aan een Landelijk Waarborgfonds Saneringskredieten.In een bijeenkomst georganiseerd door de NVVK zette staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken intussen zijn handtekening onder een samenwerkingsverklaring, opgesteld door de partijen die actief aan de slag gaan met het Waarborgfonds saneringskredieten.Hoe is het waarborgfonds ontstaan? De totstandkoming van het Waarborgfonds vloeit voort uit een motie…

BKR kredietbarometer 2021

09-12-2021

Het BKR uit Tiel heeft de jaarlijkse Kredietbarometer weer gepubliceerd. Hoewel door corona anders wordt vermoed, daalde hetaantal mensen met betalingsproblemen van bijna 618 duizendeind 2020 naar bijna 594 duizend mensen eind september 2021. Het percentage Nederlanders met een betalingsprobleem nam ook af: van 4,34% vanalle Nederlandse inwoners van 18 jaar en ouder eind 2020 naar 4,17% eindseptember 2021. In welke situaties er sprake is van een betalingsprobleemlees je aan het einde van deze barometer…

Position paper over de WIK

10-11-2021

De WIK is intussen al bijna 10 jaar oud en is in al die jaren niet gendexeerd of gevalueerd. Wel wordt via uiteenlopende kanalen regelmatig bepleit dat de incassokosten omlaag moeten. En dat, terwijl steeds meer partijen waaronder de overheid zelf het grote belang van maatschappelijk verantwoorde incasso inziet en zelfs onderstreept.Alle andere aanbieders in de schuldenketen, van bewindvoerders, schuldhulpverleners tot gerechtsdeurwaarders, zagen in de de afgelopen jaren hun tarieven (soms zelfs…

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort

Vestigingsadres:
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden

E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI