Nieuws

AVG van start

25-05-2018

Vanaf nu geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarmee krijgen mensen meer en sterkere privacyrechten. En gelden voor organisaties meer verplichtingen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat bij het toezicht op de naleving van de nieuwe regels in eerste instantie de focus leggen op de naleving van de verantwoordingsplicht van organisaties, de beveiliging van medische gegevens en de handel in persoonsgegevens…

Staatssecretaris ontvouwt plannen

24-05-2018

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft op 23 mei haar langverwachte brief over de brede schuldenaanpak naar de Tweede Kamer gestuurd. In het bijgevoegde actieplan staan een veertigtal maatregelen en acties die de komende jaren worden genomen om problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden beter te helpen.Bij elke maatregel staat vermeld welk departement verantwoordelijk is en wie er tevens bij betrokken zijn.In de kolom stand van zaken staat in welke fase van uitvoering de maatregelzich…

MV Incasseren kwestie goede wil

03-05-2018

De schuldenberg in Nederland is torenhoog. De schulden van de Nederlandse huishoudens (inclusief instellingen zonder winstoogmerk) bedroegen eind juni 2017 ruim 760 miljard Euro. Er ligt een maatschappelijke opgave om hier iets aan te doen. Niet door schuldenaren blindelings op te jagen, maar met Maatschappelijk Verantwoord Incasseren. Kwaliteit van de totale branche is cruciaal om dit te kunnen realiseren. Hiervoor moeten alle betrokken partijen hun beste beentje voorzetten. Maatschappelijke waarde…

Jaarverslag Rechtspraak 2017

25-04-2018

Het aantal rechtszaken is in 2017 in bijna alle rechtsgebieden fors afgenomen, aldus het jaarverslag van de Rechtspraak. Met name het aantal kanton handelszaken is flink gedaald en werden er 81 duizend minder zaken van aangebracht dan een jaar eerder. Dit betreft dan vaak zaken die over incassos gaan na het niet betalen van rekeningen, bijvoorbeeld voor een zorgverzekering of telefoonabonnement. Meer cijfers zijn hier te vinden. Voorzitter Mr F.C. Bakker liet in zijn voorwoord het navolgende weten:'2017…

NVI-onderzoek via Nibud

10-04-2018

Bent u ook benaderd door een incassobureau of een schuldeiser met allerlei vragen over incasso-ervaringen? Dat kan kloppen! Hieronder volgt meer uitleg. Onderzoek via het Nibud De komende tijd voert het Nibud een onderzoek uit in opdracht van de NVI. Met dit onderzoek wordt de belevenis van de consument van het incassotraject in kaart gebracht. Onder andere wordt gekeken naar hoe consumenten worden behandeld door (incasso)medewerkers en of zij vervelende of juist goede ervaringen hebben met hen…

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 279
1400 AG Bussum
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI