Nieuws

Ultimoo neemt Graydon Incasso over

06-09-2018

Ultimoo Group maakte op 4 september jl bekend dat zij per 1 juli 2018 Graydon Incasso heeft overgenomen. Daarmee neemt zij alle Nederlandse incasso-activiteiten over van Graydon Holding. Graydon heeft voor haar strategische koers de keuze gemaakt om zich vooral te richten op het verstrekken van relevante- en innovatieve bedrijfsinformatie. Daarom heeft het bedrijf besloten om haar Nederlandse incasso-activiteiten bij Ultimoo onder te brengen. Voor Ultimoo Group past de overname uitstekend in haar…

Wetswijzigingen per 1 juli 2018

22-06-2018

Twee keer per jaar worden er wijzigingen in allerlei wetten doorgevoerd. Wilt u weten wat er voor u als mkb-ondernemer per 1 juli a.s. allemaal wijzigt? De Kamer van Koophandel heeft een aantal belangrijke wetswijzigingen op een rij gezet. 1. Basiscontract werkgevers en arbodienstverleners Heeft u personeel? Een belangrijk onderwerp in de nieuwe Arbowet is het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten…

Reactie NVI AO brede schuldenaanpak

14-06-2018

Op 14 juni jl vond in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats over de brief die Staatssecretaris Van Ark onlangs stuurde en waarin zij haar plannen rondom de aanpak van schulden ontvouwde. In reactie daarop en ter voorbereiding op het overleg stuurde de NVI nog een reactie naar de vaste kamercommissie. Zorgen Kort samengevat komt het er op neer dat de NVI haar zorgen heeft geuit over een drietal zaken:1. het idee om incassokosten te verlagen;2. het verzoek om een verbod op verkoop van schulden…

AVG van start

25-05-2018

Vanaf nu geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarmee krijgen mensen meer en sterkere privacyrechten. En gelden voor organisaties meer verplichtingen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat bij het toezicht op de naleving van de nieuwe regels in eerste instantie de focus leggen op de naleving van de verantwoordingsplicht van organisaties, de beveiliging van medische gegevens en de handel in persoonsgegevens…

Staatssecretaris ontvouwt plannen

24-05-2018

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft op 23 mei haar langverwachte brief over de brede schuldenaanpak naar de Tweede Kamer gestuurd. In het bijgevoegde actieplan staan een veertigtal maatregelen en acties die de komende jaren worden genomen om problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden beter te helpen.Bij elke maatregel staat vermeld welk departement verantwoordelijk is en wie er tevens bij betrokken zijn.In de kolom stand van zaken staat in welke fase van uitvoering de maatregelzich…

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 279
1400 AG Bussum
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI