Nieuws

Afwikkeling toeslagaffaire

18-02-2022

Bent u gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire? Zorg dan dat u zo snel mogelijk uw schulden indient bij Sociale Banken Nederland (SBN). Zij helpen u - zoveel mogelijk - bij het afbetaling van uw private schulden, in opdracht van de Belastingdienst Toeslagen. Kijk op de website van SBN waar u antwoord op uw vragen krijgt, een stappenlijst ziet hoe de schulden kunnen worden afgewikkeld, maar ook (op de voorpagina) direct een link ziet staan naar de digitale omgeving waar u de schulden kunt opgeven…

Intrekking Incasso Keurmerk IncassoPartners

06-01-2022

Vandaag heeft het bestuur besloten tot de onmiddellijke beindiging van en ontzetting uit het lidmaatschap van IncassoPartners, voorheen te Leiden thans te Rotterdam gevestigd. Ook wordthet recht op het voeren van het geldende Incasso Keurmerk met onmiddellijke ingang ingetrokken. Van het besluit wordt op deze wijze kennis gegeven ter uitvoering van het Keurmerkreglement van de NVI. Mochten er vragen zijn over de afwikkeling van dossiers voor u als opdrachtgever en/of schuldenaar, dan kunt u ons…

Nieuw telefoonnummer NVI

03-01-2022

De NVI heeft vanaf 3 januari 2022 een nieuw telefoonnummer:0348 74 83 80. Ons secretariaat is thans gevestigd in Woerden, maar het postbusadres blijft in Amersfoort.

Waarborgfonds gelanceerd

10-12-2021

Om gemeenten te helpen bij het verstrekken van saneringskredieten werkt de NVVK al ruim een jaar aan een Landelijk Waarborgfonds Saneringskredieten.In een bijeenkomst georganiseerd door de NVVK zette staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken intussen zijn handtekening onder een samenwerkingsverklaring, opgesteld door de partijen die actief aan de slag gaan met het Waarborgfonds saneringskredieten.Hoe is het waarborgfonds ontstaan? De totstandkoming van het Waarborgfonds vloeit voort uit een motie…

BKR kredietbarometer 2021

09-12-2021

Het BKR uit Tiel heeft de jaarlijkse Kredietbarometer weer gepubliceerd. Hoewel door corona anders wordt vermoed, daalde hetaantal mensen met betalingsproblemen van bijna 618 duizendeind 2020 naar bijna 594 duizend mensen eind september 2021. Het percentage Nederlanders met een betalingsprobleem nam ook af: van 4,34% vanalle Nederlandse inwoners van 18 jaar en ouder eind 2020 naar 4,17% eindseptember 2021. In welke situaties er sprake is van een betalingsprobleemlees je aan het einde van deze barometer…

NVI Secretariaat


Vestigingsadres:
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden

E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI