Nieuws

Coronabarometer Nibud

31-08-2020

Het Nibud heeft in opdracht van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) een derde onderzoek verricht naar de gevolgen van de coronacrisis bij werkenden dieals gevolg daarvan hun inkomen hebben zien dalen. Zij hebben vaak weinig mogelijkheden om de terugval in inkomen op te vangen. Het onderzoek is onder bijna 2.000 Nederlanders gehouden. Lees hier het gehele onderzoek. Gevolgen Het Nibud constateert dat net als al bij de twee eerdere peilingen (in april en juni) de inkomensterugval…

Nieuw NVI-lid ontvangt certificaat

18-08-2020

Op woensdag 12 augustus jl. ontving IntoCash uit Rotterdam het kwaliteitscertificaat van het Incasso Keurmerk. De incasso-organisatie rondde de certificatieprocedure enige tijd geleden af nadat het de audits van het Keurmerkinstituut met goed gevolg had doorlopen. De status van aspirant-lid is daarmee voor een volwaardig lidmaatschap van de NVI ingewisseld. Algemeen directeur Jelle Jonker nam het certificaat in ontvangst van Connie Maathuis, directeur van de NVI. De uitreiking vond plaats op het…

Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

17-07-2020

De Raad van State heeft een aantal opmerkingen bekend gemaakt die zijn geplaatst bij het ontwerpbesluit houdende regels voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening), met nota van toelichting. Ontwerpbesluit Het ontwerpbesluit regelt onder meer een nadere invulling van de wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking door gemeenten in het kader van schuldhulpverlening. (zie noot 1) Zo regelt het besluit welke signalen een goede indicatie…

Nieuwe incassowet naar Raad van State

06-07-2020

Vrijdag 3 juli jl. heeft de ministerraad ingestemd met het voorleggen van het wetsvoorstel Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI) voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. In onze beleving is het voorleggen aan de RvSt toch nog vrij onverwacht voor het zomerreces gebeurd, mede nu tot op de dag van vandaag geen zicht is gegeven op de reacties die op de internetconsultatie…

Coronacrisis benadrukt doelen NVI

29-06-2020

Op 18 en 24 juni sprak de Tweede Kamer over armoede- en schuldenbeleid. De coronacrisis gaf een extra lading aan dit debat met staatssecretaris Tamara van Ark. Ook de NVI verwacht dat de schulden van particulieren en bedrijven later dit jaar zal oplopen door de economische gevolgen van deze crisis. Inbreng Kamerdebat De rol die de incassobranche speelt in het tijdig oplossen van schulden is daarmee nog belangrijker geworden. Onze boodschap: vroeg in de keten uit de schulden voorkomt dat schulden…

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI