Nieuws

Kamerbrief over voortgang brede schuldenaanpak

16-06-2020

Staatssecretaris Tamara van Ark heeft de Tweede Kamer per brief van 15 juni genformeerd over de stand van zaken van de Brede Schuldenaanpak. De brief is verstuurd vanwege het aanstaande Algemeen Overleg dat donderdag 18 juni as zal plaatsvinden. De brief geeft een overzicht van wat het kabinet en de betrokken partijen in de afgelopen periode hebben gerealiseerd en aan welke maatregelen nog wordt gewerkt. De Brede Schuldenaanpak behelst drie actielijnen:1. problematische schulden voorkomen door preventie…

Reactie op Werkgroep 'Halsema'

20-05-2020

De Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact maakte een analyse van de sociale gevolgen van de coronacrisis. In haar bevindingen aan het kabinet waarschuwt de werkgroep dat een nieuwe groep Nederlanders financile effecten zal ondervinden van de crisismaatregelen waardoor de financile hulpvraag en, concreet, betalingsachterstanden kunnen toenemen. Het rapport stelt dat Vroegtijdig ingrijpen stapeling van sociale en financile problematiek [voorkomt]. Dat onderschrijft de NVI van harte. Dit is ook de belangrijke…

Stijging aantal faillissementen

10-05-2020

In de maand april zijn 34% minder starters ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ten opzichte van april 2019. Bijzonder is wel dat er ook 13% minder ondernemingen gestopt zijn. Het aantal faillissementen nam toe met 36% (343 in april 2020 tegenover 253 in 2019). Opvallend hierbij is de toename van faillietverklaringen in de provincies Noord-Holland (+60), Zuid-Holland (+ 18) en Limburg (+17), terwijl in de overige provincies geen sprake is van een toename in het aantal faillissementen…

Bureau NVI gesloten op 5 mei

03-05-2020

Op dinsdag 5 mei as is het secretariaat van de NVI vanwege Bevrijdingsdag de gehele dag gesloten. Op woensdag 6 mei staan we graag weer voor u klaar.Wij wensen u een bijzondere dag en een goede herdenking aan 75 jaar bevrijding toe, zeker in deze coronaperiode.

NVI roept kabinet op tot versnelde invoering incassowet

29-04-2020

Voer nieuwe incassowet versneld in, vraagt de NVI aan het kabinet. PERSBERICHT: Amersfoort, 29 april 2020 - De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) roept het kabinet op om, met het oog op de huidige crisis, versneld de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) in te voeren. Daarmee wordt een incassoregister ingesteld waardoor alleen de bonafide incassobureaus mogen blijven opereren. De verwachte groei van schulden onder consumenten en bedrijven door de coronacrisis…

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI