Nieuws

Ruimere vergoeding voor procederen

31-12-2018

Procederen kost geld, maar per 1 januari 2019 kost procederen minder geld dan voorheen. Vanaf die datum is het zogenaamde salaris gemachtigde voor een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter namelijk voor het eerst in 14 jaar opnieuw gendexeerd met maar liefst 20,1%. Hierdoor worden de kosten die een schuldeiser moet maken voor een procedure ruimer vergoed dan voorheen het geval was. Dit is goed nieuws voor diegene die zijn gelijk wil halen, omdat hij dan een groter deel van de proceskosten…

Vorderingen verkopen, hoe dan?

14-12-2018

Er heerst veel onduidelijkheid over het verkopen van vorderingen. In politiek en media wordt het onderwerp vaak geduid als doorverkopen van schulden, maar daar zijn geen cijfers of onderzoeken over te vinden. Wel leidt dit tot de nodige misverstanden en onduidelijkheden. Als u op deze link klikt, dan leiden we u naar een pagina op onze website waar u meer informatie aantreft over het verkopen van vorderingen. Mocht u naar aanleiding toch nog vragen hebben, neemt u dan vooral contact met ons op via…

Fenca Congres 2018

27-10-2018

Van 24 oktober tot en met 26 oktober 2018 vond het FENCA European Collection Congress plaats in Straatsburg, Frankrijk. NVI is al jaren lid van FENCA (Federation of European National Collection Associations) en dit jaar werd het 25-jarige bestaan gevierd. Namens de NVI namende bestuursleden Andr Groot (BVCM), Dirk Klok (Intrum) en NVI-directeur Connie Maathuis deel. Programma Het 3-daagse congres had een boeiende en interessante inhoud waar ruim 200 stakeholders en beleidsmakers uit de gehele wereld…

Over de maatschappelijke waarde van creditmanagement

04-10-2018

Op 8 november a.s. vindt de jaarlijkse Credit Expo plaats, waarop een paneldiscussie zal worden gehouden over de maatschappelijke waarde van creditmanagement en het voorkomen van (problematische) schulden. Vooruitlopend daarop is een interview gehouden met vertegenwoordigingen van de deelnemende organisaties aan wie vier vragen zijn gesteld die vanuit de diverse vaktechnische invalshoeken zijn beantwoord. Vanuit de NVI nam directeur Connie Maathuis deel. Op de gestelde vraag 'Hoe kan de beeldvorming…

Rondetafelgesprek: de overheid als schuldeiser

03-10-2018

Op 1 oktober jl. vond in de Tweede Kamer een rondetafelbijeenkomst plaats met 6 rijksuitvoeringsorganisaties over de rol van de overheid als schuldeiser, te weten CAK, CJIB, DUO, UWV, Belastingdienst en SVB. Al vaak is vastgesteld dat de overheideen grote rol heeft in het veroorzaken en verergeren van schulden. Bijvoorbeeld door het verrekenen van achterstanden met lopende toeslagen door de Belastingdienst en de onmogelijkheid om bepaalde vorderingen (boetes, fraude) mee te nemen in een minnelijk…

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI