Nieuws

Schuldenknooppunt wint Innovatie Award

01-11-2021

Op de Credit Expo heeft het Schuldenknooppunt de VVCM Innovation Award 2021 gewonnen. De vakjury roemde de eenvoud van de oplossing in het ingewikkelde speelveld van schuldregelen. Daarnaast werd de manier waarop het Schuldenknooppunt tot stand is gekomen, in nauwe samenwerking met betrokken belanghebbenden, als zeer innovatief gezien.De award is bedoeld voor organisaties die succesvolle innovaties tot stand brengen die leiden tot een bewezen doorbraak in het domein van credit management. De andere…

Toelichting NVI op 11 kansen

23-06-2021

Naar aanleiding van de webinars die door de brancheverenigingen in het creditmanagement zijn georganiseerd (KBvG, NVI, VCMB en VVCM) is een elf-kansen-manifest opgesteld, waarmee de organisaties willen bijdragen aan continuiteit en betrouwbaarheid in het economisch verkeer. De brancheverenigingen hebben een aantal van de adviezen toegelicht. De NVI heeft de volgende drie urgenties uit het advies nader omschreven: - Het ministerie van Economische Zaken moet in het politieke debat over schulden…

Elf kansen rechtvaardig schuldenbeleid

22-06-2021

De vier creditmanagement-brancheverenigingen KBvG, NVI, VCMB en VVCM vragen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de (demissionaire) bewindslieden een actieve rol te kiezen om de erosie van de positie van de schuldeiser te stoppen in het belang van de continuteit en betrouwbaarheid van het economisch verkeer. Op basis van de gevoerde discussies tijdens de webinars Herstel de balans tussen schuldeiser en schuldenaar en Stop de preferentie van de overheid bij invordering is een dringend…

Rijk neemt private schulden over

25-05-2021

Het kabinet is van plan om alle private schulden van ouders die gedupeerd zijn door de problemen met toeslagen over te nemen. Zo kunnen de ouders schuldenvrij een nieuwe start maken. Staatssecretaris Van Huffelen van Toeslagen heeft daarover vandaag de Tweede Kamer genformeerd. Het vinden van een oplossing voor deze schulden was een nadrukkelijke wens van de Tweede Kamer. Bestuurlijke afsprakenStaatssecretaris Van Huffelen meldt de Kamer dat ze voornemens is de schulden van de gedupeerde ouders…

Herstel balans schuldeiser - schuldenaar (UPDATE)

30-03-2021

UPDATE - Onder invloed van de maatschappelijke aandacht voor schulden en armoede wordt de rechtspositie van de schuldeiser/leverancier gemarginaliseerd. Waar de wet eerder de leverancier beschermde om zijn recht op betaling te borgen, wordt dat nu stelselmatig uitgehold door nieuwe wet- en regelgeving. Recente voorbeelden zijn de nieuwe beslagvrije voet, het aangepaste beslag- en executierecht, ambtshalve toetsing van vorderingen door de rechtspraak in het kader van consumentenbescherming, onrealistische…

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort

Vestigingsadres:
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden

E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI