Nieuws

Aftrap samenwerkingsverband brede schuldenaanpak

22-02-2018

'Vandaag heeft Tamara van Ark, staatssecretaris van SZW, het samenwerkingsverband brede schuldenaanpak welkom geheten en de aftrap gegeven voor een nauwe samenwerking. De aanpak van schulden in Nederland vraagt om een gezamenlijke aanpak van alle organisaties die er mee te maken hebben. Rijksoverheid, gemeenten en andere partijen hebben zich uitgesproken om samen het probleem aan te pakken. Zij hebben zich verenigd in het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak. Met elkaar willen zij het aantal…

ACM deelt boete uit voor oneerlijke handelspraktijken

20-02-2018

Op maandag 12 februari jl liet de ACM weten onderzoek te hebben gedaan naar twee incassobureaus. Boete en toezeggingsbesluit Credit Invest bekend onder de namen De Nederlandse Incassocentrale, Credit Pay, MKBusiness en Stichting Derdengelden Incasso Service kreeg een boete uitgedeeld van 375.000 euro omdat men consumenten onder druk zette om rekeningen te betalen voor niet-geldige overeenkomsten. Consumenten die opheldering vroegen over hun rekening werden niet genformeerd. Ondertussen bleef…

NVI juicht boete incassobureau door ACM toe

15-02-2018

Toezichthouder erkent NVI gedragscode als professionele standaard Het besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) tot het opleggen van een boete aan incassobureau Credit Invest -wegens overtredingen van de Wet handhaving consumentenbescherming- is een duidelijk signaal: de incassobranche moet worden opgeschoond. De NVI voelt zich gesteund door het sanctiebesluit van de ACM om onwelwillende bureaus echt aan te pakken. Nu is politiek Den Haag aan zet om knopen door te hakken en met het toegezegde…

Nieuwe gedragscode incassobranche en herziening criteria Incasso Keurmerk op handen

08-02-2018

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-Ondernemingen werkt aan een nieuwe gedragscode voor de incassobranche en herziening van de keurmerkcriteria uit het Incasso Keurmerk. Daarin staan regels verwoord hoe de incasso-organisaties van de NVI recht doen aan maatschappelijk verantwoord incasseren. De NVI zal de concept-gedragscode en keurmerkcriteria voor feedback voorleggen aan onder meer de Consumentenbond, de ACM en de NVVK, waarna het aan de branche kan worden voorgelegd. Na definitieve…

Rondetafelgesprek schulden (update)

06-02-2018

Maandag 12 februari 2018 vond een rondetafelgesprek over het onderwerp schulden plaats in de Tweede Kamer door de vaste Kamercommissie SZW.In drie blokken lieten de commissieleden zich bijpraten door onderzoekers, praktijkdeskundigen en uitvoerders. Namens de NVI nam directeur Connie Maathuis deel. Via deze link kunt u een en ander terugzien.Tevoren waren maar liefst 28 position papers ingediend waaruit de commissieleden vooraf breed informatie konden vergaren. De paper van de NVI kunt uhier downloaden…

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 279
1400 AG  Bussum

Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI