Nieuws

Position paper over de WIK en thematafels

10-11-2021

De WIK is intussen al bijna 10 jaar oud en is in al die jaren niet gendexeerd of gevalueerd. Wel wordt via uiteenlopende kanalen regelmatig bepleit dat de incassokosten omlaag moeten. En dat, terwijl steeds meer partijen waaronder de overheid zelf het grote belang van maatschappelijk verantwoorde incasso inziet en zelfs onderstreept.Alle andere aanbieders in de schuldenketen, van bewindvoerders, schuldhulpverleners tot gerechtsdeurwaarders, zagen in de de afgelopen jaren hun tarieven (soms zelfs…

Schuldenknooppunt wint Innovatie Award

01-11-2021

Op de Credit Expo heeft het Schuldenknooppunt de VVCM Innovation Award 2021 gewonnen. De vakjury roemde de eenvoud van de oplossing in het ingewikkelde speelveld van schuldregelen. Daarnaast werd de manier waarop het Schuldenknooppunt tot stand is gekomen, in nauwe samenwerking met betrokken belanghebbenden, als zeer innovatief gezien.De award is bedoeld voor organisaties die succesvolle innovaties tot stand brengen die leiden tot een bewezen doorbraak in het domein van credit management. De andere…

Toelichting NVI op 11 kansen

23-06-2021

Naar aanleiding van de webinars die door de brancheverenigingen in het creditmanagement zijn georganiseerd (KBvG, NVI, VCMB en VVCM) is een elf-kansen-manifest opgesteld, waarmee de organisaties willen bijdragen aan continuiteit en betrouwbaarheid in het economisch verkeer. De brancheverenigingen hebben een aantal van de adviezen toegelicht. De NVI heeft de volgende drie urgenties uit het advies nader omschreven: - Het ministerie van Economische Zaken moet in het politieke debat over schulden…

Elf kansen rechtvaardig schuldenbeleid

22-06-2021

De vier creditmanagement-brancheverenigingen KBvG, NVI, VCMB en VVCM vragen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de (demissionaire) bewindslieden een actieve rol te kiezen om de erosie van de positie van de schuldeiser te stoppen in het belang van de continuteit en betrouwbaarheid van het economisch verkeer. Op basis van de gevoerde discussies tijdens de webinars Herstel de balans tussen schuldeiser en schuldenaar en Stop de preferentie van de overheid bij invordering is een dringend…

Rijk neemt private schulden over

25-05-2021

Het kabinet is van plan om alle private schulden van ouders die gedupeerd zijn door de problemen met toeslagen over te nemen. Zo kunnen de ouders schuldenvrij een nieuwe start maken. Staatssecretaris Van Huffelen van Toeslagen heeft daarover vandaag de Tweede Kamer genformeerd. Het vinden van een oplossing voor deze schulden was een nadrukkelijke wens van de Tweede Kamer. Bestuurlijke afsprakenStaatssecretaris Van Huffelen meldt de Kamer dat ze voornemens is de schulden van de gedupeerde ouders…

NVI Secretariaat


Vestigingsadres:
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden

E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI