Nieuws

Internetconsultatie incassodienstverlening

04-02-2020

Vandaag is de internetconsultatie gepubliceerd over de Wet kwaliteit incassodienstverlening. Daarin kan worden gereageerd op de 'Regels met betrekking tot de private buitengerechtelijke incassodienstverlening en wijziging van Boek 6 BW in verband met de aanpassing van de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke incassokosten'. 'De kwaliteit van de buitengerechtelijke incassodienstverlening moet omhoog. Dit is belangrijk voor schuldenaren, schuldeisers en dienstverleners. Er komen eisen voor incassobureaus…

Openingstijden rondom feestdagen

23-12-2019

Graag wijzen we u erop dat het NVI-bureau vanwege de feestdagen op 24 en 31 december a.s. om 15.00 uur sluit. Tussen Kerst en Oud Nieuw is het bureau wel geopend, hoewel met een kleiner team wordt gewerkt. Het kan dus betekenen dat u iets langer moet wachten. We hopen op uw begrip hiervoor. Namens het bestuur van de NVI en het NVI-bureau wensen we u fijne Kerstdagen en alle goeds voor een gezond 2020, zowel priv als zakelijk!

Reactie NVI op Rapport Oskam

20-12-2019

Op 15 juli 2019 ontving Minister Dekker van Rechtsbescherming uit handen van de voorzitter van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders, de heer Peter Oskam het rapport 'Tussen ambt en markt'. Volgens de commissie staat de sector van gerechtsdeurwaarders onder druk maar de commissie ziet geen reden de marktwerking binnen de sector terug te draaien. Wel moeten de tarieven worden aangepast.De NVI heeft het rapport uiteraard bestudeerd en aan Minister Dekker onze grote zorgen…

Incassoprocedure wordt eenvoudiger en sneller

12-12-2019

De Rechtspraak wil deprocedure voor schuldenaars en schuldeisers eenvoudiger, sneller en toegankelijker maken. In een bericht op de website laat men weten dat er naar wordt gestreefd om vanaf april 2020 altijd binnen2 weken uitspraak te doen bij onbetwiste vorderingen. Die termijn was eerst nog maximaal 6 weken. Ook wordt samen met gerechtsdeurwaarders gewerkt aan begrijpelijke dagvaardingen met een duidelijke uitleg. Ook is een landelijke checklist ontwikkeld voor deurwaarders en incassogemachtigden…

Beleidsreactie Motie De Lange

28-11-2019

Op 25 november jl. zond minister Sander Dekker een brief aan de Tweede Kamer waarin tevens het Rapport 'Onderzoek recht op terugkoop verkochte vorderingen' werd aangeboden. In de brief is een beleidsreactie opgenomen, waarbij tevens op de motie-De lange cs wordt ingegaan. De door de motie geadresseerde problematiek wordt aangepakt door het verbeteren van de kwaliteit van incassodienstverlening, ook waar het de inning van verkochte vorderingen betreft. Ook komt aan de orde dat er vormen van schuldhulpverlening…

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI