Nieuws

NVI juicht boete incassobureau door ACM toe

15-02-2018

Toezichthouder erkent NVI gedragscode als professionele standaard Het besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) tot het opleggen van een boete aan incassobureau Credit Invest -wegens overtredingen van de Wet handhaving consumentenbescherming- is een duidelijk signaal: de incassobranche moet worden opgeschoond. De NVI voelt zich gesteund door het sanctiebesluit van de ACM om onwelwillende bureaus echt aan te pakken. Nu is politiek Den Haag aan zet om knopen door te hakken en met het toegezegde…

Rondetafelgesprek schulden (update)

13-02-2018

Maandag 12 februari 2018 vond een rondetafelgesprek over het onderwerp schulden plaats in de Tweede Kamer door de vaste Kamercommissie SZW.In drie blokken lieten de commissieleden zich bijpraten door onderzoekers, praktijkdeskundigen en uitvoerders. Namens de NVI nam directeur Connie Maathuis deel. Via deze link kunt u een en ander terugzien.Tevoren waren maar liefst 28 position papers ingediend waaruit de commissieleden vooraf breed informatie konden vergaren. De paper van de NVI kunt uhier downloaden…

Nieuwe gedragscode incassobranche en herziening criteria Incasso Keurmerk op handen

08-02-2018

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-Ondernemingen werkt aan een nieuwe gedragscode voor de incassobranche en herziening van de keurmerkcriteria uit het Incasso Keurmerk. Daarin staan regels verwoord hoe de incasso-organisaties van de NVI recht doen aan maatschappelijk verantwoord incasseren. De NVI zal de concept-gedragscode en keurmerkcriteria voor feedback voorleggen aan onder meer de Consumentenbond, de ACM en de NVVK, waarna het aan de branche kan worden voorgelegd. Na definitieve…

Overzicht proceskosten 2018

23-01-2018

In n overzicht kunnen zien welke proceskosten in civiele zaken per 1 januari 2018 gelden? Dat kan via onderstaande link, waarin meer dan 150 verschillende tarieven staan opgenomen.Het overzicht bevat een overzicht van al hetgeen onder proceskosten kan worden opgenomen, te weten griffierechten, deurwaarderskosten conform BTAG, gemachtigden salaris (sector kanton), liquidatietarief (rechtbanken en gerechtshoven), het nasalaris en de nakosten.Daarnaast zijn de wettelijke rente en incassokosten verwerkt…

Raad vd Rechtspraak: ‘Verlaag griffiekosten'

23-01-2018

In Nieuwsuur riep Frits Bakker, voorzittervan de Raad voor de rechtspraak, op om de griffierechten voor eenvoudige incassozaken te verlagen om de toegang tot de rechter te borgen. Vanwege de zeer hogegriffierechten procederen bijvoorbeeld zorgverzekeraars en energiebedrijven voor hun incassozaken niet meer bij de reguliere rechtbanken maar brengen zij deze aan bij commercile online initiatieven zoals e-Court. Of daarbij de belangen van schuldenaren voldoende zijn gewaarborgd, is echter onduidelijk…

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 22142
1302 CC  Almere

Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI