Nieuws

MV Incasseren kwestie goede wil

03-05-2018

De schuldenberg in Nederland is torenhoog. De schulden van de Nederlandse huishoudens (inclusief instellingen zonder winstoogmerk) bedroegen eind juni 2017 ruim 760 miljard Euro. Er ligt een maatschappelijke opgave om hier iets aan te doen. Niet door schuldenaren blindelings op te jagen, maar met Maatschappelijk Verantwoord Incasseren. Kwaliteit van de totale branche is cruciaal om dit te kunnen realiseren. Hiervoor moeten alle betrokken partijen hun beste beentje voorzetten. Maatschappelijke waarde…

Jaarverslag Rechtspraak 2017

25-04-2018

Het aantal rechtszaken is in 2017 in bijna alle rechtsgebieden fors afgenomen, aldus het jaarverslag van de Rechtspraak. Met name het aantal kanton handelszaken is flink gedaald en werden er 81 duizend minder zaken van aangebracht dan een jaar eerder. Dit betreft dan vaak zaken die over incassos gaan na het niet betalen van rekeningen, bijvoorbeeld voor een zorgverzekering of telefoonabonnement. Meer cijfers zijn hier te vinden. Voorzitter Mr F.C. Bakker liet in zijn voorwoord het navolgende weten:'2017…

NVI-onderzoek via Nibud

10-04-2018

Bent u ook benaderd door een incassobureau of een schuldeiser met allerlei vragen over incasso-ervaringen? Dat kan kloppen! Hieronder volgt meer uitleg. Onderzoek via het Nibud De komende tijd voert het Nibud een onderzoek uit in opdracht van de NVI. Met dit onderzoek wordt de belevenis van de consument van het incassotraject in kaart gebracht. Onder andere wordt gekeken naar hoe consumenten worden behandeld door (incasso)medewerkers en of zij vervelende of juist goede ervaringen hebben met hen…

Onafhankelijke begroting Rechtspraak lukt niet

04-04-2018

Een meerderheid van de Tweede Kamerleden is tegen een initiatiefwetsvoorstel dat een onafhankelijke begroting voor de Rechtspraak beoogt. Dat bleek na een stemming in de Tweede Kamer over het voorstel. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, spreekt over een gemiste kans om de derde staatsmacht in zijn onafhankelijkheid te versterken. Het wetsvoorstel van SP-Kamerlid Van Nispen had als doel de Rechtspraak een onafhankelijke zogenoemde niet-departementale begroting te geven. Bakker:…

Aftrap samenwerkingsverband brede schuldenaanpak

22-02-2018

'Vandaag heeft Tamara van Ark, staatssecretaris van SZW, het samenwerkingsverband brede schuldenaanpak welkom geheten en de aftrap gegeven voor een nauwe samenwerking. De aanpak van schulden in Nederland vraagt om een gezamenlijke aanpak van alle organisaties die er mee te maken hebben. Rijksoverheid, gemeenten en andere partijen hebben zich uitgesproken om samen het probleem aan te pakken. Zij hebben zich verenigd in het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak. Met elkaar willen zij het aantal…

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 279
1400 AG Bussum
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI