Nieuws

Nieuw NVI-lid ontvangt certificaat

18-08-2020

Op woensdag 12 augustus jl. ontving IntoCash uit Rotterdam het kwaliteitscertificaat van het Incasso Keurmerk. De incasso-organisatie rondde de certificatieprocedure enige tijd geleden af nadat het de audits van het Keurmerkinstituut met goed gevolg had doorlopen. De status van aspirant-lid is daarmee voor een volwaardig lidmaatschap van de NVI ingewisseld. Algemeen directeur Jelle Jonker nam het certificaat in ontvangst van Connie Maathuis, directeur van de NVI. De uitreiking vond plaats op het…

Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

17-07-2020

De Raad van State heeft een aantal opmerkingen bekend gemaakt die zijn geplaatst bij het ontwerpbesluit houdende regels voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening), met nota van toelichting. Ontwerpbesluit Het ontwerpbesluit regelt onder meer een nadere invulling van de wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking door gemeenten in het kader van schuldhulpverlening. (zie noot 1) Zo regelt het besluit welke signalen een goede indicatie…

Nieuwe incassowet naar Raad van State

06-07-2020

Vrijdag 3 juli jl. heeft de ministerraad ingestemd met het voorleggen van het wetsvoorstel Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI) voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. In onze beleving is het voorleggen aan de RvSt toch nog vrij onverwacht voor het zomerreces gebeurd, mede nu tot op de dag van vandaag geen zicht is gegeven op de reacties die op de internetconsultatie…

Coronacrisis benadrukt doelen NVI

29-06-2020

Op 18 en 24 juni sprak de Tweede Kamer over armoede- en schuldenbeleid. De coronacrisis gaf een extra lading aan dit debat met staatssecretaris Tamara van Ark. Ook de NVI verwacht dat de schulden van particulieren en bedrijven later dit jaar zal oplopen door de economische gevolgen van deze crisis. Inbreng Kamerdebat De rol die de incassobranche speelt in het tijdig oplossen van schulden is daarmee nog belangrijker geworden. Onze boodschap: vroeg in de keten uit de schulden voorkomt dat schulden…

Incassobureaus willen snel strenger toezicht

18-06-2020

'Incassobureaus willen snel striktere regels voor hun beroepsgroep om zo de markt op te schonen. Het toezicht moet bovendien volledig in handen komen van het Bureau Financieel Toezicht (Bft), dat nu ook al deurwaarders en notarissen controleert. Die toezichthouder moet dan wel meer te zeggen krijgen. Dat zegt Jan Franssen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI).' Met deze woorden startte het artikel in het FD van vandaag, lees hier het gehele artikel…

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 0348 - 74 83 80
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI