Nieuws

Nieuwe gedragscode incassobranche en herziening criteria Incasso Keurmerk op handen

08-02-2018

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-Ondernemingen werkt aan een nieuwe gedragscode voor de incassobranche en herziening van de keurmerkcriteria uit het Incasso Keurmerk. Daarin staan regels verwoord hoe de incasso-organisaties van de NVI recht doen aan maatschappelijk verantwoord incasseren. De NVI zal de concept-gedragscode en keurmerkcriteria voor feedback voorleggen aan onder meer de Consumentenbond, de ACM en de NVVK, waarna het aan de branche kan worden voorgelegd. Na definitieve…

Overzicht proceskosten 2018

23-01-2018

In n overzicht kunnen zien welke proceskosten in civiele zaken per 1 januari 2018 gelden? Dat kan via onderstaande link, waarin meer dan 150 verschillende tarieven staan opgenomen.Het overzicht bevat een overzicht van al hetgeen onder proceskosten kan worden opgenomen, te weten griffierechten, deurwaarderskosten conform BTAG, gemachtigden salaris (sector kanton), liquidatietarief (rechtbanken en gerechtshoven), het nasalaris en de nakosten.Daarnaast zijn de wettelijke rente en incassokosten verwerkt…

Raad vd Rechtspraak: ‘Verlaag griffiekosten'

23-01-2018

In Nieuwsuur riep Frits Bakker, voorzittervan de Raad voor de rechtspraak, op om de griffierechten voor eenvoudige incassozaken te verlagen om de toegang tot de rechter te borgen. Vanwege de zeer hogegriffierechten procederen bijvoorbeeld zorgverzekeraars en energiebedrijven voor hun incassozaken niet meer bij de reguliere rechtbanken maar brengen zij deze aan bij commercile online initiatieven zoals e-Court. Of daarbij de belangen van schuldenaren voldoende zijn gewaarborgd, is echter onduidelijk…

Ombudsman bekritiseert toegang schuldhulpverlening

23-01-2018

Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Er is dan ook op verschillende punten verbetering mogelijk. Dat concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na een verkennend onderzoek onder tien gemeenten en een gemeenschappelijke regeling. In zijn rapport Een open deur? Een onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening presenteert hij uitgangspunten waarmee gemeenten de…

Sluitingstijden feestdagen

21-12-2017

In verband met de feestdagen zal ons bureau op 22 en 29 december vanaf 15.30 uur gesloten zijn. Tussen Kerst en Oud Nieuw zijn we gewoon geopend en vanaf dinsdag 3 januari staan we weer op de reguliere tijden voor u klaar. Wij wensen u prettige Kerstdagen en een goede jaarwisseling!

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 279
1400 AG Bussum
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI