Nieuws

Derde termijn voorzitter Franssen

27-11-2019

In de Algemene Ledenvergadering van de NVI op 21 november jl. bij Van der Valk Hotel Almere is Jan Franssen voor een derde termijn herbenoemd tot voorzitter van de NVI. Jan heeft de NVI vanaf 2014 voorgezeten en vertegenwoordigde de vereniging in de afgelopen jaren al met voortvarendheid. Juist nu een periode is aangebroken waarin de wetgever uitvoering geeft aan totstandkoming van het in het regeerakkoord aangekondigde incassoregister is het voor (de leden van) de NVI van belang om deze ervaren…

Meer info in consumentenzaken

25-11-2019

Rechters hebben de taak om in consumentenzaken waarin professionele partijen zoals zorgverzekeraars of incassobureaus geld vorderen, te toetsen of bijvoorbeeld de algemene voorwaarden eerlijk zijn. Op dit moment bevatten dagvaardingen in deze zaken vaak onvoldoende informatie om dit goed te kunnen beoordelen. Voor deurwaarders en incassogemachtigden, die de zaken indienen namens de professionele schuldeisers, is een informatieformulier (pdf, 826 KB) opgesteld die als checklist gebruikt kan worden…

NVVK Schuldenknooppunt

31-10-2019

Op dit moment wordt er tussen schuldhulpverleners en schuldeisers op veel verschillende manieren gecommuniceerd: brief, e-mail, portals, etc. Vanuit zowel schuldhulpverleners als schuldeisers is er behoefte aan een gestandaardiseerde, veilige en digitale manier van communiceren. Daarom is de NVVK met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in het najaar van 2017 gestart met het project Digitale communicatie in het schuldregelingstraject. Doel van dit project is het…

Griffierechten blijven gemoederen bezig houden

25-10-2019

De griffierechten bijven de gemoederen bezig houden. Zo heeft brancheorganisatie MKB Nederland zich ook in de strijd gemeld om lagere griffierechten af te dwingen. Vooral voor kleinere ondernemers is de gang naar de rechter niet alleen tijdrovend maar ook vaak te duur. Dat is uit onderzoek gebleken. Minister Dekker van Rechtsbescherming wil bezien of de rechtspraak toegankelijker kan worden gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf. Het WODC onderzocht dat ook voor kleine bedrijven het risico op een…

FENCA Congres 2019

30-09-2019

Dit jaar vond het FENCA European Collection Congress plaats in Lissabon, Portugal van 25 tot en met 27 oktober. NVI is al jaren lid van FENCA (Federation of European National Collection Associations) en namens de organisatie namen dit jaar bestuurslid Dirk Klok (Intrum) en NVI-directeur Connie Maathuis deel.Programma Het 3-daagse congres had als thema 'Promotion Professional Collection in Europe and Beyond' en startte op woensdag met een ledenvergadering met aansluitend een treffen met geassocieerde…

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI