Nieuws

Minder faillissementen in 2020

08-01-2021

Rechtbanken hebben vorig jaar een uitzonderlijk laag aantal faillissementen uitgesproken. Het ging in 2020 om ongeveer 3900 faillissementen. Driekwart daarvan waren rechtspersonen en een kwart natuurlijke personen. In 2019 werden veel meer faillissementen uitgesproken: 4776 in totaal. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. De hoeveelheid uitgesproken faillissementen is sterk afhankelijk van economische ontwikkelingen en daalt al jaren. Zo werden in 2009, ten tijde van de kredietcrisis…

Stappenplan WHOA: wat en hoe

05-01-2021

De Kamer van Koophandel heeft een stappenplan gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) werkt. Deze nieuwe wet helpt bedrijven zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord te bereiken op een schuldregeling. Met de WHOA-routekaart volg je stapsgewijs de weg van voorbereiding naar akkoord. Wat moet je doen om een akkoord van de rechter te krijgen op de voorgestelde schuldenregeling? Je kunt zelf het WHOA-traject in gang zetten. In de routekaart lees…

Openingstijden feestdagen

23-12-2020

In verband met de feestdagen sluit het NVI-bureau op 24 en 31 december a.s. vanaf 15.00 uur. Tussen Kerst en Oud Nieuw is het bureau gewoon geopend, hoewel met een kleiner team wordt gewerkt.Het kan dus betekenen dat u iets langer moet wachten. We vertrouwen op uw begrip hiervoor.Namens het bestuur van de NVI en het NVI-bureau wensen we u fijne Kerstdagen en alle goeds en veel gezondheid voor 2021.

Incassobureau fors beboet door ACM

15-12-2020

De Autoriteit Consument Markt (ACM) heeft incassobureau Unitedcall een flinke boete opgelegd voor agressieve en oneerlijke incassopraktijken. De boete die werd opgelegd bedraagt maar liefst 800.000 euro. Waar ging het over? Medewerkers van het bedrijf belden Nederlandse consumenten vanwege een rekening die nog niet betaald zou zijn. Consumenten werden daarbij fors onder druk gezet om deze alsnog snel te betalen. De medewerkers van het callcenter weigerden consumenten informatie over de rekening…

Verhoging deurwaarderstarieven in crisistijd

14-10-2020

Zoals eerder aangegeven vindt er momenteel een internetconsultatie plaats over de voorgestelde verhoging van deurwaarderstarieven voor schuldenaren met ingang van het nieuwe jaar. Bezwaren De NVI heeft haar bezwaren daarover kenbaar gemaakt via bijgaande reactie en komt er in het kort als hier volgt op neer.1) de voorgestelde fikse verhoging van Btag-tarieven ongewenst is in een crisistijd waarin al veel extra schulden bij mensen zullen ontstaan;2)met de verhoging JV een aanbeveling volgt uit de…

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort

Vestigingsadres:
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden

E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI