Nieuws

Internetconsultatie beslagregister

13-02-2020

Overheidsorganisaties en gerechtsdeurwaarders gaan informatie uitwisselen over beslagen en verrekeningen van mensen met schulden. De gegevensuitwisseling moet helpen om te voorkomen dat, wanneer meerdere schuldeisers beslag leggen, mensen onder het bestaansminimum terechtkomen. Zo hebben deurwaarders nu geen inzicht in beslagen van publieke partijen. Dat gaat veranderen. Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft samen met minister Dekker (Rechtsbescherming) het wetsvoorstel dat dit regelt aangeboden…

CJIB geeft ademruimte

06-02-2020

Mensen met problematische schulden moet 'ademruimte' worden geboden bij het betalen van openstaande boetes. Dat wil minister Sander Dekker van Rechtsbescherming (VVD). Een zogenaamde noodstopprocedure moet voorkomen dat boetes onnodig vaak verhoogd worden voor mensen die wel willen, maar niet kunnen betalen. Een kleine stap in de goede richting, vindt Dick van Maanen van branchevereniging voor schuldhulpverleners NVVK.De noodstop houdt in dat het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) boetes, die…

Internetconsultatie incassodienstverlening

04-02-2020

Vandaag is de internetconsultatie gepubliceerd over de Wet kwaliteit incassodienstverlening. Daarin kan worden gereageerd op de 'Regels met betrekking tot de private buitengerechtelijke incassodienstverlening en wijziging van Boek 6 BW in verband met de aanpassing van de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke incassokosten'. 'De kwaliteit van de buitengerechtelijke incassodienstverlening moet omhoog. Dit is belangrijk voor schuldenaren, schuldeisers en dienstverleners. Er komen eisen voor incassobureaus…

Openingstijden rondom feestdagen

23-12-2019

Graag wijzen we u erop dat het NVI-bureau vanwege de feestdagen op 24 en 31 december a.s. om 15.00 uur sluit. Tussen Kerst en Oud Nieuw is het bureau wel geopend, hoewel met een kleiner team wordt gewerkt. Het kan dus betekenen dat u iets langer moet wachten. We hopen op uw begrip hiervoor. Namens het bestuur van de NVI en het NVI-bureau wensen we u fijne Kerstdagen en alle goeds voor een gezond 2020, zowel priv als zakelijk!

Reactie NVI op Rapport Oskam

20-12-2019

Op 15 juli 2019 ontving Minister Dekker van Rechtsbescherming uit handen van de voorzitter van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders, de heer Peter Oskam het rapport 'Tussen ambt en markt'. Volgens de commissie staat de sector van gerechtsdeurwaarders onder druk maar de commissie ziet geen reden de marktwerking binnen de sector terug te draaien. Wel moeten de tarieven worden aangepast.De NVI heeft het rapport uiteraard bestudeerd en aan Minister Dekker onze grote zorgen…

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI