Nieuws

Geen huisuitzettingen en verlenging tijdelijke huurcontracten

26-03-2020

Minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen heeft samen met de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) afspraken gemaakt over huisuitzettingen. Gedurende de coronacrisis zullen geen mensen uit hun woning worden gezet.Daarnaast komt de minister met een spoedwet om tijdelijke huurcontracten te verlengen. De Woonbond en de LSVb ondersteunen dit. In aansluiting op dit statement hebben leegstandbeheerders in een eigen verklaring aangegeven hoe ze omgaan met…

Reactie NVI op internetconsultatie incassodienstverlening

18-03-2020

Vandaag sloot de termijn waarop gereageerd kon worden op deinternetconsultatie Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki). Daarop heeft de NVI vanzelfsprekend haar inbreng gegeven. In de afgelopen twee jaren is veelvuldig overleg geweest met de betrokken ministeries, beleidsambtenaren, stakeholders uit de gehele schuldenketen waaronder schuldeisers, branche- en belangenorganisaties, schuldhulpverleners, advocaten, gerechtsdeurwaarders, toezichthouders als AFM, ACM en BFT en - uiteraard - ook de NVI…

Financiele effecten coronavirus

17-03-2020

Het COVID-19 virus oftewel coronavirus heeft grote impact op het maatschappelijk leven in binnen- en buitenland. Niet alleen rondom de gezondheid van mensen, ook de economische gevolgen zullen groot zijn. Consumenten zullen worden getroffen en ook voor bedrijven en ZZP-ers zullen de financile gevolgen enorm kunnen zijn. Onderstaand reiken we u de nodige informatie aan, die waar nodig steeds zal worden bijgewerkt, want ook de NVI volgt het nieuws en de richtlijnen van het RIVM nauwlettend. Voor NVI-leden In…

Internetconsultatie beslagregister

13-02-2020

Overheidsorganisaties en gerechtsdeurwaarders gaan informatie uitwisselen over beslagen en verrekeningen van mensen met schulden. De gegevensuitwisseling moet helpen om te voorkomen dat, wanneer meerdere schuldeisers beslag leggen, mensen onder het bestaansminimum terechtkomen. Zo hebben deurwaarders nu geen inzicht in beslagen van publieke partijen. Dat gaat veranderen. Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft samen met minister Dekker (Rechtsbescherming) het wetsvoorstel dat dit regelt aangeboden…

CJIB geeft ademruimte

06-02-2020

Mensen met problematische schulden moet 'ademruimte' worden geboden bij het betalen van openstaande boetes. Dat wil minister Sander Dekker van Rechtsbescherming (VVD). Een zogenaamde noodstopprocedure moet voorkomen dat boetes onnodig vaak verhoogd worden voor mensen die wel willen, maar niet kunnen betalen. Een kleine stap in de goede richting, vindt Dick van Maanen van branchevereniging voor schuldhulpverleners NVVK.De noodstop houdt in dat het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) boetes, die…

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI