Reactie NVI op onderzoek FTM

12-07-2019

De NVI heeft kennis genomen van het onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money naar incassobureau Het Invorderingsbedrijf. Dit incassobureau zou haar eigen klanten hebben aangespoord om juridische stappen te zetten en procedures te voeren zonder de financiële gevolgen die dit met zich brengt te melden. De kosten voor deze schuldeisers vielen vele malen hoger uit dan het bedrag dat zij te vorderen hadden van hun klanten. 

Reactie NVI in artikel

Desgevraagd heeft de NVI gereageerd in het artikel van FTM: 'Zulke klantonvriendelijke algemene voorwaarden zijn niet verenigbaar met lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Incassobureaus (NVI) en het keurmerk, zegt NVI-directeur Connie Maathuis in reactie op de bevindingen. ‘De geschetste gang van zaken is ongehoord, kwalijk en uiterst ongeoorloofd en we distantiëren ons uitdrukkelijk van dergelijke handelswijzen. De werkwijze verdraagt zich in het geheel niet met het Incasso Keurmerk.’

Zij wijst erop dat NVI-leden hun opdrachtgevers correct moeten informeren en adviseren over verwachte kosten en risico’s. ‘Als het gaat om procederen, is het immers een feit van algemene bekendheid dat vooraf geen garanties kunnen worden gegeven, maar ook daarover moet helder worden gecommuniceerd. We zien in het bedrijfsleven helaas regelmatig zaken terugkomen in de zogenaamde “kleine lettertjes”, terwijl opdrachtgevers deze algemene voorwaarden vaak niet goed tot zich nemen. Ook in het onderhavige artikel is daar helaas sprake van. Laat helder zijn dat de NVI dergelijke methodieken afkeurt.’

Ook EenVandaag heeft aan het onderwerp aandacht besteed. In de uitzending werd de kwestie van alle kanten belicht en komt ook NVI-voorzitter Jan Franssen aan het woord.
Kijk hier voor de volledige uitzending.

Wettelijke regeling aanstaande

Zoals ook in de uitzending van EenVandaag is verwoord heeft de NVI aan FTM laten weten dat het onderhavige incassobureau zich naar haar mening totaal niet als een goed opdrachtgever gedraagt. 'Zou het bedrijf het Incasso Keurmerk hebben gevoerd, dan zouden er alle redenen zijn geweest om het bedrijf het keurmerk af te pakken. Helaas is het vanwege het ontbreken van een wettelijk kader vooralsnog niet mogelijk om een incassobureau uit het vakgebied weg te houden. Daar wordt momenteel door de wetgever wel aan gewerkt: in het regeerakkoord van 2017 is opgenomen dat er een incassoregister moet komen waarvoor na komende zomer een concept wetsvoorstel wordt ingediend voor een internetconsultatie. 

De NVI hoopt van harte dat dit een met goede argumentatie onderbouwde wet zal zijn, waarin een dichtgetimmerde systematiek van toelating, werkwijze en toezicht is opgenomen. Tot die tijd spreekt het voor zich dat de NVI adviseert om alleen met gecertificeerde incassobureaus in zee te gaan waardoor de in het artikel geschetste praktijken kunnen worden voorkomen via stevige keurmerkcriteria, een gedragscode, vakbekwaamheidseisen, audits, klachtenregeling en aanverwante regelgeving. Los daarvan is de NVI een vereniging van incassobureaus die er juist voor gaan om vooral niet te dagvaarden en kosten te maken, maar op zoek te gaan naar een minnelijke oplossing.’

Klik hier voor het hele artikel van FTM.  

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI