Wie is wie?

Bestuur NVI

 • de heer J. (Jan) Franssen, voorzitter
 • de heer D. (Dirk) Klok, penningmeester
 • de heer A. (Arjan) Stigter, secretaris
 • de heer A.A. (André) Groot
 • de heer E. (Erwin) de Boer
 • mevrouw D. (Daniela) Straube 
   

Directeur

 • mevrouw C.E.A. (Connie) Maathuis
 

Secretariaat NVI

Postbus 279
1400 AG  Bussum
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl
Kamer van Koophandel nummer: 40346039
 

Raad van Toezicht

De NVI kent een onafhankelijke Raad van Toezicht voor de behandeling van klachten. De Raad van Toezicht bestaat uit:
 • de heer Mr. B. Husson, oud-raadsheer bij Gerechtshof Den Haag, voorzitter
 • de heer Mr. R. Brand, rechter bij Rechtbank Den Haag, vice-voorzitter
 • mevrouw Mr. J.P.G. van Berkelaar, lid
 • de heer H.F. van Rijswijk, lid
 

Keurmerkinstituut

Het Incasso Keurmerk is onlosmakelijk verbonden aan (het lidmaatschap van) de NVI. Aspirant-leden van de NVI worden geaudit door het onafhankelijke Keurmerkinstituut in Zoetermeer. NVI-leden worden om het jaar geaudit waarbij wordt getoetst of wordt gewerkt volgens de keurmerkcriteria.
 

NVI Downloads:

NVI Downloads:

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 279
1400 AG  Bussum

Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI