Laatste Nieuws

  • NVI meets FENCA / CSA
    Op 9 november jl. vond een ontmoeting plaats tussen Leigh Berkley, directeur CSA en lid…
  • 10 stappenplan AVG
    Op 25 mei 2018 zal de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking zal treden…
  • Statement NVI
    Statement Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) Aanleiding De…

Vakbekwaamheid

Vakbekwaamheid

Het Incassokeurmerk van de NVI verplicht de houders ervan dat haar medewerkers vakbekwaam zijn. Dit wordt getoetst door Examenadviesburo en staat onder toezicht van de Examenkamer.

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Sinds 1 januari 2014 worden de klachten over leden van de NVI door het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (KIGID) behandeld. KIGID is een onafhankelijk instituut dat de klachten over de leden van de NVI conform hun geschillenregeling afhandelt.

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 279
1400 AG  Bussum

Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI