Lidmaatschap

In Nederland zijn er veel incasso-ondernemingen actief. De NVI en haar leden onderscheiden zich van organisaties en personen die een oneerlijke en ongeoorloofde incassopraktijk beoefenen. De NVI streeft er naar dat haar leden een professionele bedrijfsvoering voeren, het Incasso Keurmerk naleven en alle doelstellingen van de NVI ondersteunen. Inmiddels is het lidmaatschap van de NVI in de incassomarkt een kwaliteitsmerk voor een zorgvuldige en correcte uitoefening van de incassopraktijk. Het lidmaatschap van de NVI wordt in toenemende mate als voorwaarde gesteld door (potentiële) opdrachtgevers.

Geassocieerde leden
Naast het lidmaatschap kent de NVI sinds kort ook het geassocieerd lidmaatschap. Geassocieerde leden kunnen zijn (branche)organisaties of bedrijven die zelf als dienstverlener op een of meerdere plaatsen in de credit management keten (de keten van kredietwaardigheidtoetsing tot gerechtelijke incasso) actief zijn, danwel afnemer van deze diensten zijn, danwel (inhoudelijk) directe toeleverancier (bijv. dataverstrekker of leverancier van credit management software) aan credit management ondernemingen en die de missie van de NVI onderschrijven en daaraan een bijdrage willen en kunnen leveren.

Wilt u informatie over het lidmaatschap van de NVI aanvragen, klik dan linksboven op deze pagina de button aan of bel ons bureau via 035 - 699 42 10.
We staan u graag te woord!

Het lidmaatschap van de NVI is onlosmakelijk verbonden aan het behalen en bezitten van het Incasso Keurmerk. In de statuten is vastgelegd dat ieder lid de uitgangspunten van de NVI naleeft en schriftelijk dient te verklaren zich te conformeren aan de criteria van het Incasso Keurmerk. Ieder lid van de NVI is dus in het bezit van het Incasso Keurmerk en gerechtigd het Incasso Keurmerk logo in haar uitingen te gebruiken.

Sinds de introductie van het Incasso Keurmerk kent de NVI ook aspirant-leden. Incasso-ondernemingen die lid willen worden kunnen toetreden als aspirant-lid. Gedurende maximaal een jaar na toetreding als aspirant-lid kunnen zij het Incasso keurmerk behalen.