Laatste Nieuws

Vakbekwaamheid

Vakbekwaamheid

Het Incassokeurmerk van de NVI verplicht de houders ervan dat haar medewerkers vakbekwaam zijn. Dit wordt getoetst door Examenadviesburo en staat onder toezicht van de Examenkamer.

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Sinds 1 januari 2014 worden de klachten over leden van de NVI door het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (KIGID) behandeld. KIGID is een onafhankelijk instituut dat de klachten over de leden van de NVI conform hun geschillenregeling afhandelt.

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI