Lidmaatschap

In Nederland zijn er veel incasso-ondernemingen actief. De NVI streeft er naar dat haar leden een professionele incassobedrijfsvoering voeren, het Incasso Keurmerk naleven en alle doelstellingen van de NVI ondersteunen. De leden onderscheiden zich van organisaties en personen die een oneerlijke en ongeoorloofde incassopraktijk beoefenen. In de loop der jaren is het lidmaatschap binnen de incassomarkt een kwaliteitsmerk geworden voor een zorgvuldige en correcte uitoefening van de incassopraktijk. Het NVI-lidmaatschap wordt ook in toenemende mate als voorwaarde gesteld door (potentiële) opdrachtgevers.

Let op! Om het aspirant lidmaatschap aan te kunnen vragen moet het incassobureau al minstens één jaar actief en praktiserend zijn. Bent u startend, dan is een lidmaatschap dus nog niet mogelijk.

Incasso Keurmerk

Het lidmaatschap van de NVI is onlosmakelijk verbonden aan het behalen en bezitten van het Incasso Keurmerk. In de statuten is vastgelegd dat ieder lid de uitgangspunten van de NVI naleeft en schriftelijk dient te verklaren zich te conformeren aan de criteria van het Incasso Keurmerk. Ieder lid van de NVI is dus in het bezit van het Incasso Keurmerk en alleen zij mogen het logo van het keurmerk in de uitingen gebruiken.

Aspirant-leden

Sinds de introductie van het Incasso Keurmerk kent de NVI ook aspirant-leden. Incasso-ondernemingen die lid willen worden kunnen toetreden als aspirant-lid. Gedurende maximaal een jaar na toetreding als aspirant-lid heeft men de gelegenheid om het Incasso Keurmerk te behalen.

Geassocieerde leden

Naast het lidmaatschap kent de NVI ook het geassocieerd lidmaatschap. Geassocieerde leden kunnen zijn (branche)organisaties of bedrijven die zelf als dienstverlener op een of meerdere plaatsen in de credit management keten (de keten van kredietwaardigheidstoetsing tot gerechtelijke incasso) actief zijn, danwel afnemer van deze diensten zijn, danwel (inhoudelijk) directe toeleverancier (bijv. data verstrekker of leverancier van credit management software) aan credit management ondernemingen en die de missie van de NVI onderschrijven en daaraan een bijdrage willen en kunnen leveren.

Informatie aanvragen

U kunt een informatiepakket aanvragen via dit formulier. Telefonisch kunnen we u uiteraard ook al de nodige informatie verstrekken. Bel op werkdagen ons bureau via 035 - 699 42 10 of klik op de button rechtsboven op deze pagina. We staan u graag te woord!

 NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 279
1400 AG  Bussum

Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI