Lidmaatschap

In Nederland zijn er veel incasso-ondernemingen actief. De NVI streeft er naar dat haar leden een professionele incassobedrijfsvoering voeren, het Incasso Keurmerk naleven en alle doelstellingen van de NVI ondersteunen. De leden onderscheiden zich van organisaties en personen die een oneerlijke en ongeoorloofde incassopraktijk beoefenen. In de loop der jaren is het lidmaatschap binnen de incassomarkt een kwaliteitsmerk geworden voor een zorgvuldige en correcte uitoefening van de incassopraktijk. Het NVI-lidmaatschap wordt steeds vaker als voorwaarde gesteld door (potentiële) opdrachtgevers.

Incasso Keurmerk

Het lidmaatschap van de NVI is onlosmakelijk verbonden met het behalen en bezitten van het Incasso Keurmerk. In de statuten is vastgelegd dat ieder lid de uitgangspunten van de NVI naleeft en zich conformeert aan de Gedragscode en de keurmerkcriteria. Elk NVI-lid bezit dus ook het Incasso Keurmerk en alleen zij mogen het logo van de NVI en het Incasso Keurmerk in uitingen gebruiken.

Aspirant-leden

Sinds de introductie van het Incasso Keurmerk kent de NVI ook aspirant-leden. Incasso-ondernemingen die langer dan één jaar bestaan en lid willen worden kunnen toetreden als aspirant-lid. De toelatingsprocedure is na de invoering van de vernieuwde keurmerkcriteria in 2019 aangepast en bestaat uit twee trajecten. Na aanmelding is een entreegeld verschuldigd waarna de procedure om aspirant-lid te kunnen worden, wordt opgestart. Na een vooronderzoek dat binnen vier maanden na aanmelding door het Keurmerkinstituut uit Zoetermeer wordt gedaan bij de organisatie ter plekke, kan de status van aspirant-lid worden verstrekt. Vervolgens moet de organisatie binnen zes maanden nadien gereed zijn voor de definitieve keuring en wordt bij goedkeuring het Incasso Keurmerk afgegeven. Dan wordt ook de volledige NVI-lid status afgegeven.

Geassocieerde leden

Naast het lidmaatschap kent de NVI ook het geassocieerd lidmaatschap. Geassocieerde leden kunnen (branche)organisaties of bedrijven zijn die zelf als dienstverlener op een of meerdere plaatsen in de credit management keten actief zijn zonder zelf incassobureau te zijn (de keten van kredietwaardigheidstoetsing tot gerechtelijke incasso), danwel afnemer van deze diensten zijn, danwel (inhoudelijk) directe toeleverancier (bijv. data verstrekker of leverancier van credit management software) aan credit management ondernemingen en die de missie van de NVI onderschrijven en daaraan een bijdrage willen en kunnen leveren.

Informatie aanvragen

Heeft u al meer dan één jaar een incassobureau en bent u er ook van overtuigd dat het uitvoeren van het incassovak zo zorgvuldig mogelijk, maatschappelijk verantwoord én met de juiste kennis en vaardigheden moet worden uitgevoerd? Zorg dan dat u zich als aspirant-lid van de NVI meldt en start de procedure om het Incasso Keurmerk te verkrijgen. U kunt een informatiepakket aanvragen via dit formulier. Telefonisch kunnen we u uiteraard ook al algemene informatie verstrekken. Bel ons bureau op werkdagen via 0348 - 74 83 80 of klik op de button rechtsboven op deze pagina. We staan u graag te woord! 

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 0348 - 74 83 80
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI