Examencommissie

In de drie-eenheid van normering, uitvoering en controle is de NVI verantwoordelijk voor normering in de vorm van eind- en toetstermen die de basis vormen voor de examenvragen. Daarnaast is er een werkgroep actief die zich bezig houdt met het ontwikkelen van de gewenste nieuwe modules die in 2018 naar verwachting zullen verschijnen. Het geheel staat onder toezicht van de examencommissie, die bestaat uit de hierna genoemde leden. 

Wie zitten er in de examencommissie?

de heer Arjan Stigter (voorzitter examencommissie)
de heer André Groot (examencommissielid)
de heer Marnix ten Voorde (examencommissielid onderwijskundige)
mevrouw Janine Hengsdijk (examencommissielid onderwijskundige)
de heer Dirk Klok (referent vakkennis)
de heer Gert Hoogaars (referent vakkennis)
de heer John van Drunen (referent vakkennis)

 

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 279
1400 AG  Bussum

Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI