Examencommissie

In de drie-eenheid van normering, uitvoering en controle is de NVI verantwoordelijk voor normering in de vorm van eind- en toets termen die de basis vormen voor de examenvragen. Daarnaast is er een werkgroep actief die zich bezig houdt met het ontwikkelen van nieuwe modules naast de twee (voor NVI-medewerkers verplichte) modules. Vanwege corona zijn de ontwikkelingen opgeschoven en naar verwachting zal in 2022 weer aan nieuwe modules worden gewerkt. Ook wordt in 2022 een Permanent Actueel (PA) traject opgestart, om medewerkers die al examenmodules hebben behaald in het verleden, vakbekwaam te houden door periodieke (online) toetsingsmomenten. Het geheel staat onder toezicht van de examencommissie, die bestaat uit de hierna genoemde leden.

Wie zitten er in de examencommissie?

de heer Arjan Stigter (voorzitter)
de heer André Groot (secretaris)
de heer Marnix ten Voorde (commissielid onderwijskundige)
mevrouw Eva Verhoeven (commissielid onderwijskundige)

de heer Dirk Klok (referent vakkennis)
de heer Titus Werkman (referent vakkennis)
de heer Patrick van Baal (referent vakkennis)
vacature (referent vakkennis)

 

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 0348 - 74 83 80
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI