Examencommissie

In de drie-eenheid van normering, uitvoering en controle is de NVI verantwoordelijk voor normering in de vorm van eind- en toetstermen die de basis vormen voor de examenvragen. Daarnaast is er een werkgroep actief die zich bezig houdt met het ontwikkelen van de gewenste nieuwe modules die in 2018 naar verwachting zullen verschijnen. Het geheel staat onder toezicht van de examencommissie, die bestaat uit de hierna genoemde leden.

Wie zitten er in de examencommissie?

de heer Arjan Stigter (voorzitter)
de heer André Groot (commissielid)
de heer Marnix ten Voorde (commissielid onderwijskundige)
mevrouw Janine Hengsdijk (commissielid onderwijskundige)

de heer Dirk Klok (referent vakkennis)
de heer Gert Hoogaars (referent vakkennis)
vacature (referent vakkennis)

 

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI