Uitvoering en toezicht

Het organiseren en afnemen van examens moet zorgvuldig, objectief en professioneel gebeuren. De NVI heeft daarom gekozen voor samenwerking met Examenadviesburo. Samen met experts en onderwijskundigen zijn vervolgens eind- en toetstermen opgesteld waarlangs de examenvragen zijn gemaakt. Vooraleerst is dit gebeurd voor de NVI Basis module; naar verwachting zullen in de loop van 2018 in ieder geval één en wellicht nog twee modules volgen. 

Wie is Examenadviesburo?

Examenadviesburo verzorgt voor vele (branche)organisaties vakbekwaamheidsexamens. Zij hebben de beschikking over 33 zogenaamde COEL-toetslocaties waardoor het voor kandidaten mogelijk is om op ieder gewenst moment in zijn of haar eigen buurt examen te doen. Examenadviesburo is ISO gecertificeerd en staat onder toezicht van de stichting Examenkamer die onder andere ook toeziet op WFT-examens. Door het opzetten van deze drie-eenheid van normering door de NVI, uitvoering door Examenadviesburo en controle door de stichting Examenkamer is professionaliteit, continuïteit, kwaliteit en objectiviteit maximaal gewaarborgd.

Beroep en bezwaar

Beroepschriften worden afgewikkeld door Examenadviesburo, terwijl een eventueel bezwaarschrift wordt behandeld door de Stichting Examenkamer.
Kijk hier voor nadere informatie over deze gang van zaken.

 

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 279
1400 AG  Bussum

Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI