NVI Incasso Keurmerk

Leden van de NVI staan voor Maatschappelijk Verantwoorde Incasso

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen (NVI) is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus. De leden van de NVI staan voor Maatschappelijk Verantwoorde Incasso. Zij zijn allemaal Incasso Keurmerk-gecertificeerd en worden gecontroleerd door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer. Hierdoor is de kwaliteit van het incassoproces en daarmee het Maatschappelijk Verantwoord Incasseren gewaarborgd. Incasso-ondernemingen die het NVI Incasso Keurmerk willen voeren, moeten aan strenge (kwaliteits-)eisen voldoen.

Deze eisen zijn met ingang van 1 januari 2019 vernieuwd en betreffen o.a.:

  • de organisatie & bedrijfsvoering; de continuïteit; de kwaliteit van het management; registratie; naleving van de privacywetgeving; klachtenprocedure;
  • een zorgvuldige benadering van debiteuren; correct en transparant; maximaal door te rekenen kosten (WIK);
  • de relatie en afspraken met de opdrachtgever; overeenkomsten; rapportages; afdracht van gelden; algemene incassovoorwaarden;
  • bescherming van de gelden van opdrachtgevers door een stichting derdengelden; etc.


Lees hier de inhoud van het Incasso Keurmerk door.

NVI Downloads:

NVI Downloads:

NVI Secretariaat


Vestigingsadres:
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden

E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI