Nieuws

Openingstijden rondom feestdagen

23-12-2019

Graag wijzen we u erop dat het NVI-bureau vanwege de feestdagen op 24 en 31 december a.s. om 15.00 uur sluit. Tussen Kerst en Oud Nieuw is het bureau wel geopend, hoewel met een kleiner team wordt gewerkt. Het kan dus betekenen dat u iets langer moet wachten. We hopen op uw begrip hiervoor. Namens het bestuur van de NVI en het NVI-bureau wensen we u fijne Kerstdagen en alle goeds voor een gezond 2020, zowel priv als zakelijk!

Incassoprocedure wordt eenvoudiger en sneller

12-12-2019

De Rechtspraak wil deprocedure voor schuldenaars en schuldeisers eenvoudiger, sneller en toegankelijker maken. In een bericht op de website laat men weten dat er naar wordt gestreefd om vanaf april 2020 altijd binnen2 weken uitspraak te doen bij onbetwiste vorderingen. Die termijn was eerst nog maximaal 6 weken. Ook wordt samen met gerechtsdeurwaarders gewerkt aan begrijpelijke dagvaardingen met een duidelijke uitleg. Ook is een landelijke checklist ontwikkeld voor deurwaarders en incassogemachtigden…

Beleidsreactie Motie De Lange

28-11-2019

Op 25 november jl. zond minister Sander Dekker een brief aan de Tweede Kamer waarin tevens het Rapport 'Onderzoek recht op terugkoop verkochte vorderingen' werd aangeboden. In de brief is een beleidsreactie opgenomen, waarbij tevens op de motie-De lange cs wordt ingegaan. De door de motie geadresseerde problematiek wordt aangepakt door het verbeteren van de kwaliteit van incassodienstverlening, ook waar het de inning van verkochte vorderingen betreft. Ook komt aan de orde dat er vormen van schuldhulpverlening…

Derde termijn voorzitter Franssen

27-11-2019

In de Algemene Ledenvergadering van de NVI op 21 november jl. bij Van der Valk Hotel Almere is Jan Franssen voor een derde termijn herbenoemd tot voorzitter van de NVI. Jan heeft de NVI vanaf 2014 voorgezeten en vertegenwoordigde de vereniging in de afgelopen jaren al met voortvarendheid. Juist nu een periode is aangebroken waarin de wetgever uitvoering geeft aan totstandkoming van het in het regeerakkoord aangekondigde incassoregister is het voor (de leden van) de NVI van belang om deze ervaren…

Meer info in consumentenzaken

25-11-2019

Rechters hebben de taak om in consumentenzaken waarin professionele partijen zoals zorgverzekeraars of incassobureaus geld vorderen, te toetsen of bijvoorbeeld de algemene voorwaarden eerlijk zijn. Op dit moment bevatten dagvaardingen in deze zaken vaak onvoldoende informatie om dit goed te kunnen beoordelen. Voor deurwaarders en incassogemachtigden, die de zaken indienen namens de professionele schuldeisers, is een informatieformulier (pdf, 826 KB) opgesteld die als checklist gebruikt kan worden…

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI