Nieuws

NVI kiest nieuwe voorzitter

01-12-2022

Connie Maathuis is met ingang van 1 december de nieuwe voorzitter van de branchevereniging voor gecertificeerde incasso-ondernemingen NVI. Na negen jaar heeft Jan Franssen op 24 november de voorzittershamer overgedragen. Terugblik Jan Franssen heeft zich gedurende zijn voorzitterschap hard gemaakt voor aanscherping van de keurmerkcriteria in het Incasso Keurmerk en onder zijn leiding kwam er een nieuwe Gedragscode. Ook voerde de NVI verplichte vakbekwaamheidseisen in voor medewerkers van de aangesloten…

Is uw beslagvrije voet correct berekend?

06-11-2022

Als er beslag is gelegd op uw inkomen moet u een minimumbedrag overhouden om van te leven. Dat minimumbedrag noemt men de beslagvrije voet. U heeft daar recht op. Uw inkomen boven de beslagvrije voet wordt ingehouden en gaat naar de gerechtsdeurwaarder die het beslag heeft gelegd. Het bedrag dat wordt ingehouden wordt afgedragen aan uw schuldeiser. Daarmee lost u uw schuld af. Meer informatie De overheid heeft een website ter beschikking gesteld waarin u meer informatie over de beslagvrije voet…

NVI ondertekent intentieverklaring 'Samen schuldregelingen redden'

01-11-2022

Op 31 oktober jl. tekende minister Carola Schouten (SZW) samen met koepels van schuldeisers, individuele bedrijven en overheidsdiensten in Den Haag de Intentieverklaring 'Samen Schuldregelingen Redden'. Ook de NVI heeft deze intentieverklaring ondertekend. De inhoud van de intentieverklaring kunt u hier nalezen. Waarom een intentieverklaring? Mensen in of op weg naar een schuldregeling worden hard getroffen door de enorme prijsstijgingen voor energie en levensonderhoud. Het ministerie van Sociale…

Invoeringsdatum Wki uitgesteld

06-10-2022

Afgelopen week vond een gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid plaats over de stand van zaken rondom de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki). Zoals al werd verwacht wordt de invoeringsdatum van de Wki die was voorzien voor 1 januari aanstaande, uitgesteld en wel tot 1 juli 2023. Er zijn nog teveel onduidelijkheden over uiteenlopende onderwerpen. Naar we verwachten zal later dit jaar overleg plaatsvinden over de inhoud van het Besluit kwaliteit incassodienstverlening.Dat is de…

Internetconsultatie AMvB Wki

17-05-2022

Op 10 mei jl. werd de internetconsultatie over het Besluit kwaliteit incassodienstverlening openbaar gemaakt. In deze AMvB worden nadere regels gesteld zoals in de Wet kwaliteit incassodienstverlening aangekondigd. Iedereen kan nog tot en met 21 juni 2022 reageren op deze consultatie. De gegevens treft u via deze link aan.De NVI heeft zelf uiteraard ook gereageerd, u treft de inhoud ervan hier aan.

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort

Vestigingsadres:
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden

E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI