Nieuws

Internetconsultatie beslagregister

13-02-2020

Overheidsorganisaties en gerechtsdeurwaarders gaan informatie uitwisselen over beslagen en verrekeningen van mensen met schulden. De gegevensuitwisseling moet helpen om te voorkomen dat, wanneer meerdere schuldeisers beslag leggen, mensen onder het bestaansminimum terechtkomen. Zo hebben deurwaarders nu geen inzicht in beslagen van publieke partijen. Dat gaat veranderen. Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft samen met minister Dekker (Rechtsbescherming) het wetsvoorstel dat dit regelt aangeboden…

CJIB geeft ademruimte

06-02-2020

Mensen met problematische schulden moet 'ademruimte' worden geboden bij het betalen van openstaande boetes. Dat wil minister Sander Dekker van Rechtsbescherming (VVD). Een zogenaamde noodstopprocedure moet voorkomen dat boetes onnodig vaak verhoogd worden voor mensen die wel willen, maar niet kunnen betalen. Een kleine stap in de goede richting, vindt Dick van Maanen van branchevereniging voor schuldhulpverleners NVVK.De noodstop houdt in dat het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) boetes, die…

Internetconsultatie incassodienstverlening

04-02-2020

Vandaag is de internetconsultatie gepubliceerd over de Wet kwaliteit incassodienstverlening. Daarin kan worden gereageerd op de 'Regels met betrekking tot de private buitengerechtelijke incassodienstverlening en wijziging van Boek 6 BW in verband met de aanpassing van de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke incassokosten'. 'De kwaliteit van de buitengerechtelijke incassodienstverlening moet omhoog. Dit is belangrijk voor schuldenaren, schuldeisers en dienstverleners. Er komen eisen voor incassobureaus…

Incassoprocedure wordt eenvoudiger en sneller

12-12-2019

De Rechtspraak wil deprocedure voor schuldenaars en schuldeisers eenvoudiger, sneller en toegankelijker maken. In een bericht op de website laat men weten dat er naar wordt gestreefd om vanaf april 2020 altijd binnen2 weken uitspraak te doen bij onbetwiste vorderingen. Die termijn was eerst nog maximaal 6 weken. Ook wordt samen met gerechtsdeurwaarders gewerkt aan begrijpelijke dagvaardingen met een duidelijke uitleg. Ook is een landelijke checklist ontwikkeld voor deurwaarders en incassogemachtigden…

Beleidsreactie Motie De Lange

28-11-2019

Op 25 november jl. zond minister Sander Dekker een brief aan de Tweede Kamer waarin tevens het Rapport 'Onderzoek recht op terugkoop verkochte vorderingen' werd aangeboden. In de brief is een beleidsreactie opgenomen, waarbij tevens op de motie-De lange cs wordt ingegaan. De door de motie geadresseerde problematiek wordt aangepakt door het verbeteren van de kwaliteit van incassodienstverlening, ook waar het de inning van verkochte vorderingen betreft. Ook komt aan de orde dat er vormen van schuldhulpverlening…

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI