NVI Gedragscode

NVI Gedragscode

Met ingang van 1 januari 2019 is een nieuwe NVI Gedragscode ingevoerd. Hierin zijn de algemene normen vastgelegd waaraan NVI-leden moeten voldoen: binnen welke contouren speelt 'Maatschappelijk Verantwoord Incasseren' zich af?

Het doel van deze gedragscode is te waarborgen dat de NVI leden hun incassoactiviteiten uitoefenen met inachtneming van de in deze gedragscode omschreven normen. Op de werkzaamheden zijn voorts de eisen en regels uit het Incasso Keurmerk van toepassing waarop de leden tweejaarlijks worden geaudit.

Download NVI Gedragscode in PDF

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 1004
3800 BA Amersfoort
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI