NVI Basis module

De NVI Basis module is verplicht voor alle medewerkers die werkzaam zijn bij een NVI incassokeurmerk gecertificeerd bedrijf en die contact hebben met debiteuren of opdrachtgevers. In het examen dat wordt afgenomen door het onafhankelijke Examenadviesburo, worden de medewerkers getoetst op hun kennis over:

  • de 'wet incassokosten WIK' (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten)
  • de AVG 
  • het Incasso Keurmerk met onderwerpen als de keurmerkcriteria, de geschillenregeling en derdengelden, etc.
  • de gedragscodes voor incassobedrijven, medewerkers en specifiek voor debiteurenbezoekers
  • de NVI in het algemeen, doelstelling en kerncijfers

Kandidaten die zich aanmelden krijgen een syllabus in pdf ter beschikking om zich te kunnen voorbereiden op het examen. Het is aan te raden om een gedegen voorbereiding op het examen in te plannen, al dan niet in groepsverband.

Lees hier hoe examen kan worden gedaan

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 279
1400 AG  Bussum

Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI