NVI module problematische schulden

NVI module problematische schulden

De NVI Module Problematische Schulden is verplicht voor alle medewerkers van NVI-gecertificeerde incassobedrijven die contact hebben met debiteuren en/of opdrachtgevers. In het examen dat wordt afgenomen door het onafhankelijke Examenadviesburo worden de medewerkers getoetst op hun kennis terzake problematische schulden over o.a.:

· marktpartijen, toezichthouders en informatieleveranciers die een rol hebben zoals bijv. Nibud, AFM of NvvK;
· opiniestukken over de grootte van het schuldenprobleem, mogelijke oorzaken, meningen en oplossingen;
· kredietvormen en hoe deze tot stand komen, zoals bijvoorbeeld persoonlijke leningen en hypotheken;
· wet- en regelgeving rondom schulden zoals de Faillissementswet, schuldhulpverlening en WSNP;
· gedragscodes en richtlijnen van onder andere de NvvK en NVI.

Kandidaten die zich aanmelden krijgen een syllabus in pdf ter beschikking om zich te kunnen voorbereiden op het examen. Het is aan te raden om een gedegen voorbereiding hierop in te plannen, al dan niet in groepsverband. U leest hier hoe u zich kunt aanmelden voor het examen.

NVI Secretariaat

Postadres:
Postbus 279
1400 AG Bussum
Tel.: 035 - 699 42 10
E-mail: info@nvio.nl

Direct contact met NVI